30. 5. 2014
Hlavnou kontrolórkou zostáva Čikošová

Poslanci včera volili hlavného kontrolóra mesta. Na významnej pozícii sa nič nemení, vo funkcii zostáva doterajšia kontrolórka Ľubica Čikošová.

Mestskí poslanci volili na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo štvrtok 29. mája, nového hlavného kontrolóra mesta, keďže doterajšej kontrolórke Ľubici Čikošovej sa končí volebné obdobie. Hlavného kontrolóra mesta volí mestské zastupiteľstvo podľa zákona o obecnom zriadení.

Na vyhlásenie voľby nového kontrolóra reagovali štyria uchádzači, pričom všetci  splnili podmienky na voľbu hlavného kontrolóra. Jeden z nich, Mgr. Ing. Andrej Trenčanský však neskôr svoju prihlášku stiahol. Zvyšní traja, Ing. Ľubica Čikošová, Ing. Vladimír Kožuch a Ing. Pavel Bordáč sa predstavili vo štvrtok mestskému zastupiteľstvu.

Každý kandidát mal priestor na svoju prezentáciu pred poslancami, následne im poslanci položili niekoľko otázok. Voľba hlavného kontrolóra potom prebehla formou tajného hlasovania, ktorej sa zúčastnilo všetkých 16 prítomných poslancov (Malacky majú 18 poslancov, dvaja sa na zasadnutí nezúčastnili).

Podľa zákona o obecnom zriadení je na zvolenie hlavného kontrolóra potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, to sa však v prvom kole žiadnemu kandidátovi nepodarilo. Do druhého kola postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Víťazkou sa napokon stala doterajšia hlavná kontrolórka Ing. Ľubica Čikošová.

Hlasy v prvom kole:
• Ing. Ľubica Čikošová – 9 hlasov
• Ing. Pavel Bordáč –6 hlasov
• Ing. Vladimír Kožuch – 1 hlasov

Hlasy v druhom kole:
• Ing. Ľubica Čikošová – 10 hlasov
• Ing. Pavel Bordáč – 6 hlasov

Viac o Ľubici Čikošovej a o kompetenciách hlavného kontrolóra mesta si môžete prečítať v sekcii mesto – samospráva – hlavný kontrolór mesta.

 – M. H. Janotová –

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok