10. 1. 2023
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky - Referendum 2023

Volič, ktorý sa v deň konania referenda nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných zdravotných dôvodov (ťažšia pohyblivosť, imobilita, choroba okrem COVID -19), môže požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, t. j. prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. O vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky možno požiadať osobne alebo prostredníctvom inej osoby na Mestskom úrade v Malackách v klientskom centre v úradných hodinách:

Mgr. Katarína Krišková, telefónne číslo: 034/79 66 122 alebo e-mail:

katarina.kriskova@malacky.sk.

Jana Černovská, telefónne číslo: 034/79 66 141 alebo e-mail:

jana.cernovska@malacky.sk.

Volič môže požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky aj v deň konania referenda v sobotu 21. januára 2023 prostredníctvom zapisovateľa/ky príslušnej okrskovej volebnej komisie. Zoznam telefonických kontaktov na okrskové volebné komisie bude zverejnený na www.malacky.sk. Mobilné telefónne čísla na okrskové volebné komisie budú aktívne len v deň konania referenda.

MsÚ

Ďalšie
Práca
Oznamy
29. 9. 2023
Materská škola hľadá zamestnankyňu na pozíciu upratovačka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
29. 9. 2023
Voľné pracovné miesto v materskej škole: učiteľka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok