26. 8. 2011
Hľadanie inšpirácií v Dunajskej Strede

Vo štvrtok 25. 8. delegácia z Malaciek pod vedením primátora mesta Jozefa Ondrejku navštívila mesto Dunajská Streda, ktoré v rámci projektu Druhá šanca od roku 2009 prevádzkuje tzv. Viacúrovňové bývanie pre viac či menej prispôsobivých obyvateľov rómskej i nerómskej národnosti. Malačanov v reprezentatívnych priestoroch dunajskostredskej radnice prijala prednostka MsÚ Júlia Bubniaková, vedúca oddelenia sociálnych vecí, školstva a kultúry Timea Molnárová a správca viacúrovňového bývania Jozef Ravasz, ktorý je aj predsedom Inštitúcie pre romologický výskum, metodiku a praktickú aplikáciu, ktoré partnersky na základe zmluvne dohodnutých podmienok zabezpečuje chod tohto kontrolovaného bývania so špeciálnymi podmienkami,  režimom a rómskym správcom.
 Hostitelia boli prekvapení početnou návštevou a ocenili náš záujem vyvolaný najmä potrebou zaoberať sa akútnymi otázkami bývania ľudí z Družstevnej ulice po zbúraní čiernych stavieb, ale aj perspektívnou prípravou podmienok pre neprispôsobivých do budúcnosti. Poukázali na klady, ale i na nevyhnutné podmienky fungovania a riziká spojené s realizáciou takéhoto projektu. V Dunajskej Strede v takomto type bývania podľa zásluh (od murovaných bytov najvyššej a strednej kategórie až po kontajnerové bývanie) žije asi 400 obyvateľov. Malacky našťastie problémy takéhoto rozsahu nemajú.
 Dunajskú Stredu za Malacky navštívili vedúci pracovníci MsÚ, poslankyne MsZ K. Berkešová a D. Hamarová, starosta Rohožníka a predseda Klubu starostov ZOZO Peter Švaral a občianska aktivistka Zuzana Baligová, ktorá vedenie mesta na existujúci projekt v Dunajskej Strede upozornila.

Tatiana Búbelová
Foto: Z. Baligová

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok