26. 8. 2011
Hľadanie inšpirácií v Dunajskej Strede

Vo štvrtok 25. 8. delegácia z Malaciek pod vedením primátora mesta Jozefa Ondrejku navštívila mesto Dunajská Streda, ktoré v rámci projektu Druhá šanca od roku 2009 prevádzkuje tzv. Viacúrovňové bývanie pre viac či menej prispôsobivých obyvateľov rómskej i nerómskej národnosti. Malačanov v reprezentatívnych priestoroch dunajskostredskej radnice prijala prednostka MsÚ Júlia Bubniaková, vedúca oddelenia sociálnych vecí, školstva a kultúry Timea Molnárová a správca viacúrovňového bývania Jozef Ravasz, ktorý je aj predsedom Inštitúcie pre romologický výskum, metodiku a praktickú aplikáciu, ktoré partnersky na základe zmluvne dohodnutých podmienok zabezpečuje chod tohto kontrolovaného bývania so špeciálnymi podmienkami,  režimom a rómskym správcom.
 Hostitelia boli prekvapení početnou návštevou a ocenili náš záujem vyvolaný najmä potrebou zaoberať sa akútnymi otázkami bývania ľudí z Družstevnej ulice po zbúraní čiernych stavieb, ale aj perspektívnou prípravou podmienok pre neprispôsobivých do budúcnosti. Poukázali na klady, ale i na nevyhnutné podmienky fungovania a riziká spojené s realizáciou takéhoto projektu. V Dunajskej Strede v takomto type bývania podľa zásluh (od murovaných bytov najvyššej a strednej kategórie až po kontajnerové bývanie) žije asi 400 obyvateľov. Malacky našťastie problémy takéhoto rozsahu nemajú.
 Dunajskú Stredu za Malacky navštívili vedúci pracovníci MsÚ, poslankyne MsZ K. Berkešová a D. Hamarová, starosta Rohožníka a predseda Klubu starostov ZOZO Peter Švaral a občianska aktivistka Zuzana Baligová, ktorá vedenie mesta na existujúci projekt v Dunajskej Strede upozornila.

Tatiana Búbelová
Foto: Z. Baligová

Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok