11. 12. 2020
Hľadáme asistentov pre sčítanie obyvateľov
Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície MOBILNÍ/É ASISTENTI/TKY – SČÍTANIE OBYVATEĽOV

Začiatok výkonu práce: 18. 1. 2021 (vrátane účasti na školení) 
Čas výkonu práce v teréne:  1. – 31. 3. 2021 

Miesto výkonu práce: mesto Malacky  

Základná zložka mzdy: V zmysle § 16  zákona č. 223/2019 Z. z. (Zákon o sčítaní obyvateľov, domov, bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Druh pracovného úväzku: dohoda 
Náplň práce: mobilný/á asistent/ka sčítania pôsobí v teréne, t. j. na území mesta podľa prideleného obvodu. Pomôže so sčítaním obyvateľov, ktorí požiadajú o vyslanie mobilného asistenta sčítania.

Podmienky a kritéria na pracovnú pozíciu: 
obyvateľ/ka s trvalým pobytom na území SR,
vek 18 rokov a viac,
plne spôsobilý/á na právne úkony,
minimálne úplné stredné vzdelanie,
bezúhonnosť,
ovládanie štátneho jazyka,
spoľahlivosť,
základná IT zručnosť – znalosť práce s PC/tabletom/mobilom,
odborne spôsobilý/á – úspešne absolvujete školenie.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti na pracovnú pozíciu:
žiadosť  o pracovnú pozíciu mobilný/á asistent/ka
životopis 
doklad o dosiahnutom vzdelaní 
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
súhlas so spracovaním osobných údajov v znení: „Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestu Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00 304 913, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise 
a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenému Mestu Malacky za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca.“ 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť doručiť osobne, alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, prípadne elektronicky na adresu podatelna@malacky.sk v termíne do 4. januára 2021. V žiadosti uveďte svoju kontaktnú e-mailovú adresu a telefonický kontakt. 

Na osobný pohovor budú pozvaní iba uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené podmienky a zaslali žiadosť s požadovanými dokladmi v termíne. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

MsÚ

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok