28. 2. 2020
Historická listina z veže kláštora prehovorila
Keď sa v roku 2008 rekonštruovala veža františkánskeho kostola (dnes Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie), našla sa stará nemecky písaná listina. Pochádza z prvej polovice 18. storočia a ide o dôležitý objav pre dejiny Malaciek a Plaveckého panstva. Obsah a význam dokumentu priblížila verejnosti historička Mária Zacharová zo Štátneho archívu v Trnave. Jej prednáška v rámci cyklu Stretnutie s históriou sa stretla s veľkým záujmom.

    Listina z roku 1737 zostala dlho zabudnutá. V roku 1916 sa Pálffyovci rozhodli pre rekonštrukciu veže, a práve tam, pod jednou škridlou, sa prvýkrát našla. Umiestnili ju v kovovom obale do gule pod krížom na veži, kde trpezlivo čakala až do našich čias. „Listina je napísaná na dvojhárku papiera v predĺženom formáte,“ priblížila M. Zacharová. „Úplne zapísané boli dve strany, na tretej sú iba dva odstavce (šesť riadkov) spolu s datovaním  a podpisom autora, vtedajšieho kapitána Michala Ševčíka, Michael Schewschik hauptmann der Zeit. Je napísaná nemecký švabachom a datovaná v Malackách 10. septembra 1737. Na troch miestach, kde bola listina preložená, je text poškodený.“

Projekty zo začiatku 18. storočia
    Dokument je súpisom projektov na Plaveckom panstve počas pôsobenia M. Ševčíka a zachytáva obdobie medzi rokmi 1711 a 1737. Zameriava sa na stavby a ich rekonštrukcie (kostol, kaštiele, hrad) a na investície Pálffyovcov do nových projektov (rybníky) na Plaveckom panstve. V súvislosti s Malackami sa okrem iného spomína oprava kostola a vymenovanie častí jeho interiéru, kaštieľ, horný hostinec, mlyn pri pivárni, horný mlyn, stodola pri majeri či mostík cez Malinu.  Obsahuje aj informácie o stavbách na území dnešných obcí Plavecké Podhradie, Kostolište, Plavecký Štvrtok, Lakšárska Nová Ves, Rohožník, Sološnica, Suchohrad a Gajary.

Kto bol Michael Schewschik?
    Narodil sa okolo roku 1663 do rodiny, kde viacerí jej členovia boli úradníkmi. V historických zdrojoch sa spomína postupne ako obilník, účtovník, provízor a kapitán. Ako najvyšší úradný predstaviteľ Plaveckého panstva úzko spolupracoval s malackými františkánmi. Františkánska kronika mu v roku 1729 pripisuje zásluhy pri prestavaní bývalej pekárne na vstupnú halu na nádvorí kaštieľa.
    Jeho spoločenské postavenie dokazuje aj to, že spolu s manželkou boli krstnými rodičmi detí panských úradníkov, nižších šľachticov a miestnej honorácie, napr. malackého richtára. Bol tiež prizývaný ako svedok významnejších svadieb. Zomrel v roku 1745 a  bol pochovaný v krypte malackého františkánskeho kláštora.

Originál na neznámom mieste
    Listina spomína štyri významné osobnosti z rodu Pálffyovcov, ktoré významne ovplyvnili život na Plaveckom panstve: Pavla IV. Pálffyho (1589 – 1653), Mikuláša V. Pálffyho (1657 – 1732), Františka III. Pálffyho (1686 – 1735) a Mikuláša VII. Pálffyho (1710 – 1773) – práve za jeho éry vznikla spomínaná listina.
    Nie je známe, kde sa originál nachádza, pravdepodobne je uložený vo farskom archíve. Fotokópiu vlastní Múzeum Michala Tillnera v Malackách. Príspevok M. Zacharovej zo Stretnutia s históriou  pod názvom Listina z roku 1737 ukrytá vo veži františkánskeho kostola v Malackách je zverejnený v aktuálnom zborníku Malacky a okolie 12.

Text: Ľ. Pilzová (s využitím textu M. Zacharovej), foto: Ľ. Pilzová, reprofoto listiny: Múzeum M. Tillnera
Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok