6. 2. 2023
Gymnazisti merajú znečistenie ovzdušia pri svojej škole

Malacké gymnázium sa stalo jednou spomedzi šiestich vybraných škôl v Bratislavskom kraji, kde sa približne od polovice januára uskutočňuje projekt merania kvality ovzdušia bezprostredne pri škole a názvom LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (alebo „Populair“). Garantom je Ministerstvo životného prostredia SR. 

Projekt sa zameriava na mesačné informatívne meranie oxidu dusičitého (NO2) v okolí škôl, ktoré by malo zistiť mieru znečistenia ovzdušia spôsobenú dopravou, ale tiež prepojenie zvýšeného výskytu NO2 pri školách s fenoménom „rodičovské taxi“, so státím automobilov na voľnobeh a podobne.

Celkovo sa do projektu zapája 42 škôl z celého Slovenska. Meranie prebieha na každej škole na dvoch miestach. Študenti sami vyberali, kam merače umiestnia. Malo by ísť o miesto, ktoré je pravdepodobne najviac exponované dusíkom. Dve zariadenia merajú hneď pri vchode do areálu gymnázia, kde sa každé ráno kumuluje veľké množstvo prichádzajúcich a odchádzajúcich áut. Tretie umiestnili do zadnej časti školského dvora, kde sa študenti stretávajú cez veľkú prestávku alebo počas voľného času. To je podľa nich miesto, kde je pravdepodobne výskyt škodlivých látok z dopravy najmenší.

Projekt zapája samotných študentov počas celého merania. Každý deň zaznamenávajú meteorologické údaje (stav počasia) a napríklad aj smer vetra, ktorý má významný vplyv na šírenie znečistenia. Po štyroch týždňoch gymnázium opäť navštívia zástupcovia z ministerstva životného prostredia a spoločne so študentami odoberú získané vzorky a pošlú ich na analýzu do výskumného laboratória v Holandsku.

Z pohľadu zhoršenej kvality ovzdušia sú deti veľmi zraniteľné. Dýchacia zóna žiakov a študentov je bližšie k zemi, kde je koncentrácia znečistenia z dopravy najväčšia, ich dýchací a imunitný systém sa vyvíja, dýchacie cesty majú užšie a majú zvýšenú frekvenciu dýchania, dôsledkom čoho môžu inhalovať vyššie koncentrácie znečisteného ovzdušia. Výsledkom môžu byť rôzne ochorenia a zdravotné ťažkosti: spočiatku „iba“ pálenie očí, dýchavičnosť, avšak v extrémnych prípadoch aj astmatické záchvaty.

Text a foto: N. Jánošová

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok