7. 3. 2014
Grotu opravia z peňazí Pozagasu
Zámer zrekonštruovať lurdskú jaskyňu so sochou Panny Márie sa dočká svojej realizácie už v apríli tohto roka. Projekt obnovy murovanej časti groty, osadenia kovovej mreže a umiestnenia novej sochy Panny Márie Lurdskej  schválil Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Bratislava už pred rokom. Financie vo výške 3500 eur na obnovu jaskyne a obstaranie sochy Panny Márie Lurdskej, ktorá bude spĺňať všetky ikonografické požiadavky na výtvarnosť a farebné riešenie, mesto získalo vďaka grantu od spoločnosti Pozagas, a. s., Malacky.

Grota v Zámockom parku vedľa Malackého kaštieľa bola postavená v roku 1934 v čase, keď objekt využívali františkáni. Dnes je značne zničená vandalmi a nešetrným zaobchádzaním. „Je potrebné vyčistiť ju zvonka i z vnútornej strany, kde je rozliata farba, stečený vosk a sú tu ohorené steny. Zvonka sú špáry zarastené machom,“ povedala správkyňa parku M.Gajdárová z MsÚ v Malackách. Až potom môže nastúpiť ďalšia fáza výroby a osadenia čiernej kovovej mreže, za ktorou bude nová socha Panny Márie Lurdskej.

Pri rekonštrukcii bude zachovaný pôvodný vzhľad objektu a použijú sa pôvodné materiály a technologické postupy. Súčasťou obnovy tzv. lurdskej jaskyne má byť i zámer bezprostrednej úpravy okolia stavby vrátane prístupovej komunikácie na jestvujúci chodník a parkové úpravy.

Text: T. Búbelová; Foto: ilustr.      
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok