1. 7. 2020
Generácie žiakov a pedagógov sa dočkali novej telocvične
Bol to zvláštny školský rok, aký nepamätajú ani staršie generácie. Začiatkom marca tohto roka sa v Kostolišti objavil prvý potvrdený prípad ochorenia koronavírusom v rámci celej  krajiny a udalosti dostali rýchly spád. V Malackách sa s okamžitou platnosťou zatvorili všetky mestské organizácie vrátane škôl. Vyučovanie sa presunulo do virtuálneho priestoru, z pedagógov sa čiastočne stali ajťáci. Náročné mesiace sú, našťastie, už za nami a záver školského roka je v Malackách predsa len radostný. Podarilo sa zrekonštruovať vstupný vestibul a átrium v Základnej škole Záhorácka, vznikla nová trieda v Materskej škole na Záhoráckej a predovšetkým dokončilo sa obrovské dielo – telocvičňa Základnej školy Dr. J. Dérera. 

Škola s najvyšším počtom žiakov v Malackách sa dočkala. Deň vysvedčenia, 30. jún 2020, sa do histórie Dérerky zapíše veľkými písmenami ako dátum slávnostného otvorenia novej telocvične.  Bola nielenže potrebná, ale priam nevyhnutná, pretože stará telocvičňa už nepostačovala kapacitne ani vybavením. Autorom projektu je mestský architekt Branislav Škopek, realizačnou architektkou bola Zlatica Janečková. „Novou telocvičňou sme splnili škole jej sen, dlhý niekoľko desaťročí, čo vo mne zahojilo všetky bolesti náročnej prípravy a ešte náročnejšej výstavby. Je krásna a moderná s dostavanými šatňami, ktoré škole veľmi chýbali, aby sa už žiaci nemuseli prezliekať na chodbe. Ďalšiu veľkú stavbu tak máme za sebou a mne zostáva ešte raz poďakovať ministerstvu školstva aj mestskému zastupiteľstvu za finančnú podporu a kolegom z úradu za dobre vykonanú prácu,” povedal pri slávnostnom otvorení primátor mesta Juraj Říha.

Moderná, vkusná, ekologická
O novej telocvični sa dlho hovorilo a dlho trval aj proces prípravy. V priestore medzi pôvodnou telocvičňou a múrom cirkevnej školy sa začalo stavať vlani na jeseň a dnes tam už stojí hodnotná stavba s vybavením vo vysokom štandarde a miestami aj nadštandardne. Priestory majú vzduchotechniku a odvetrávanie (čo nebýva vždy pravidlom), súčasťou šatní sú sprchy, žalúzie sa ovládajú elektronicky, vnútri prekvapí profesionálny povrch taraflex na ihrisku s rozmermi 24 x 12 metrov a nechýbajú ani vkusné drevené obklady. 
Nová telocvičňa je aj ekologická. Dažďovú vodu totiž odvádza späť do prostredia, presnejšie do parku na priľahlom Námestí SNP. Okrem toho má ako prvá mestská budova zelenú strechu. 
Je prepojená s pôvodnou telocvičňou a má aj svoj samostatný vchod od Námestia SNP. Vďaka tomu ju môže škola prenajímať aj po vyučovaní rôznych záujmových skupín na basketbal, volejbal, zumbu, jogu a podobne. 

Z histórie do súčasnosti
28. decembra 1927 zasadalo kuratórium Štátnej ľudovej školy v Malackách, ktoré opätovne predložilo argumenty podporujúce ideu výstavby novej školy. 5. októbra 1930 bol za prítomnosti ministra školstva a národnej osvety Dr. I. Dérera položený jej základný kameň. 25. septembra 1932 bola Základná škola Dr. J. Dérera slávnostne otvorená. „Cesta od myšlienky k realizácii býva pomerne dlhá a niekedy aj kľukatá,“ vracia sa späť do histórie súčasná riaditeľka školy Katarína Habová a pripomína: „So zvyšujúcim sa počtom žiakov, s narastajúcimi hygienickými požiadavkami a zohľadňujúc záujem detí o šport a hry nemohla telocvičňa z roku 1932 s rozmermi 18 x 9 m naplniť súčasné predstavy o športových aktivitách. Sen, ktorý snívali naši predchodcovia, sa podarilo naplniť vďaka neúnavnosti, húževnatosti a  úsiliu vedenia mesta Malacky, ktoré je zriaďovateľom našej školy. Náročnosť prípravy súvisela s previazaním nového objektu s funkcionalistickou budovou školy. Teraz otvárame moderný priestor, v ktorom sa budú určite všetci príjemne cítiť. Svetlá, vzdušná telocvičňa a adekvátne sociálne zázemie spoločne vytvárajú predpoklady nielen na kvalitné vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Šport totiž vedie k vytrvalosti, zodpovednosti, pestovaniu pevnej vôle, ale aj k súdržnosti a vytváraniu priaznivých vzťahov.“ 

Spomienky pamätníka
Svoje spomienky pridáva aj pedagóg Anton Putek, ktorý školu viedol 22 rokov ako zástupca aj riaditeľ: „Tá pôvodná telocvičňa nám nestačila už v päťdesiatom deviatom , keď som prišiel ako mladý učiteľ do Malaciek. Vtedy boli v meste iba dve základné školy, takže sme mali vyše tisíc žiakov a učilo sa na dve zmeny. Telesná výchova mala u nás náročné podmienky, ale napriek tomu sme niekoľkokrát vyhrali medziškolskú súťaž o pohár predsedu mestského národného výboru.“ Ako bývalý riaditeľ prezradil, plány na postavenie novej telocvične existovali už skôr. „Chceli sme  postaviť telocvičňu ako prístavbu k hlavnej budove smerom k obytným domom a garážam. Už boli dokonca nakreslené plány, ale stroskotalo to na pamiatkaroch,“ spomína po rokoch A. Putek.

Pochvala priamo z ministerstva 
Novú telocvičňu si tesne pred dokončením osobne prezrel štátny tajomník ministerstva školstva Ivan Husár. „Malacky boli vždy športovým mestom. Ja odchovanec bratislavského športu môžem len závidieť. Keď majú deti záujem športovať a vedenie mesta je naklonené projektom, je to skvelá kombinácia. Malackám tlieskam,“ doslova povedal. Ako bývalý aktívny volejbalista i tréner si I. Husár zaspomínal aj na priame súboje: „Mladší žiaci a kadeti z Malaciek boli vždy výborní, tým sme nestačili. V starších vekových kategóriách sme ich už potom predbiehali.“ Ministerstvo školstva podporilo výstavbu telocvične sumou 150-tisíc €, časť investícií pochádzala z prostriedkov školy, ktoré získalo združenie rodičov ako 2%-nú daň, a najväčšiu časť zaplatilo mesto.   

Čo s pôvodnou telocvičňou?
Ak by si niekto myslel, že pôvodná staručká telocvičňa teraz doslúžila, mýli sa. Naopak, obe sa budú navzájom dopĺňať, a nielen preto, že sú priestorovo prepojené. Starú telocvičňu čaká počas prázdnin oprava vrátane vymaľovania, nalakovania parkiet či rekonštrukcie fasády a prístupových chodníkov. Mesto už v tejto súvislosti prisľúbilo škole finančnú pomoc. 

„Tešíme sa, že od školského roka 2020/2021 budeme využívať novú telocvičňu. Touto cestou by som chcela poďakovať v mene všetkých žiakov a zamestnancov školy za podporu Dérerky. Takto sa opäť stáva školou s pečaťou modernosti – pýšila sa týmto prívlastkom v prvej tretine minulého storočia a hrdí sa ním aj v prvej tretine 21. storočia,“ uzavrela riaditeľka školy K. Habová.
*
Projekt je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Katarína Trenčanská, poslankyňa MsZ a členka Rady školy ZŠ Dr. J. Dérera:  
„Škola s históriou, tradíciou, modernou….Škola s veľkým napredovaním, škola plná žiakov, škola s možnosťami…toto všetko a možno ešte viac.  Výstavba novej telocvične je opäť nadstavbou kvality vzdelávania, o čom svedčí aj veľký záujem žiakov a rodičov. Veľká vďaka za moderný posun a pokrok patrí vedeniu školy, predovšetkým pani riaditeľke Habovej. Teší ma, že mesto Malacky plne podporuje vzdelávanie a vytvára pre deti a učiteľov priaznivé podmienky. Všetko dobré, Dérerka.“ 

Janette Liptáková a Zuzana Roššová, učiteľky telesnej výchovy, ZŠ Dr. J. Dérera:
„Pôvodná telocvičňa sa využívala najmä v doobedňajších hodinách počas vyučovania telesnej výchovy v obmedzenom režime. Vzhľadom na priestorové možnosti nebolo možné zabezpečiť plnohodnotné vyučovanie uvedeného predmetu pre všetkých žiakov. Na telesnú výchovu sme využívali školský dvor, kde sa v posledných dvoch rokoch tešíme z multifunkčného ihriska. Vnútorný priestor starej telocvične nedovoľoval organizovať rôzne športové súťaže. V uplynulých štyroch rokoch sme sa zamerali na MINI a MIDI COOL volley chlapcov a dievčat, v popoludňajších hodinách sa organizovali krúžky loptových hier, atletiky či florbalu.  Naša stará telocvičňa bola aj svedkom celoškolských podujatí Strašidelná Dérerka, Vianoce na Dérerke či karneval pre I. stupeň.“

Anton Pašteka, poslanec MsZ a učiteľ ZŠ Dr. J. Dérera: 
„Dňom otvorenia novej telocvične sa naplnil sen mnohých bývalých učiteľov telesnej výchovy i bývalých žiakov  školy, medzi ktorých patrím i ja.  Tí terajší môžu po novom multifunkčnom ihrisku na školskom dvore využívať aj rozšírenú telocvičňu. Nové priestory poslúžia nielen škole, ale  určite i rozvoju mimoškolskej telesnej výchovy a športu v celom meste, čo ma ako predsedu komisie MsZ pre šport a mládež obzvlášť teší. Za naplnenie sna ďakujem vedeniu školy, primátorovi aj kolegom poslancom.“

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok