4. 3. 2010
Frešo na stretnutie so starostami neprišiel

Dnes (4.3.) sa v priestoroch Mestského úradu v Malackách malo konať stretnutie nového predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša so starostami obcí Malackého okresu združených v Klube starostov. Na stretnutie sa župan ospravedlnil a to z dôvodu, že riaditeľovi jeho úradu v noci zhorelo auto, čo predseda považuje za priamy útok s mafiánskymi praktikami na podstatu štátu.

Starostovia obcí boli veľmi mrzutí, pretože mali pripravené veľmi konkrétne otázky a podnety  na nového predsedu. Ako sami prezentovali v rozsiahlej diskusii, Malacký okres považujú v rámci BSK za odstrkovaný do úzadia a dlhodobo zanedbávaný. Medzi najpálčivejšie oblasti patrí školstvo, kultúra, komunikácie. V okrese je len jedna stredná škola v správe kraja, ktorá bude musieť zabojovať o pozemky, na ktorých stojí. Od roku 1990 neexistuje žiadna inštitúcia v jeho pôsobnosti, ktorá by zastrešovala kultúrne dianie. Najťažšie srdce majú starostovia na stav komunikácií. V Malackách špeciálne je to mimoriadne nevyhovujúci stav mostnej konštrukcie nadjazdu, na ktorý kraj hľadá peniaze už druhý rok. Cesty vedúce k dedinám pri rieke Morave sú  plné výtlkov a zanedbané sú aj priekopy vedľa ciest, turistické a náučné chodníky v správe BSK, čo zaráža predovšetkým zahraničných turistov a cyklistov. Podľa slov primátora Malaciek Jozefa Ondrejku budú starostovia trvať na novom termíne spoločného stretnutia s Pavlom Frešom, pretože otázok majú veľmi veľa.

Stretnutie však využili zástupcovia obcí na oboznámenie sa s novými legislatívnymi normami – s novelou zákona o zamestnanosti a novelou zákona o obciach. Medzi nosné body patrila aj informácia o výpadku podieľových daní a o prerozdeľovaní financií na voľnočasové aktivity žiakov. Zneužitie systému od niektorých miest a obcí spôsobuje iným obciam finančné problémy, ktoré sú pre niektoré subjekty venujúce sa využívaniu voľného času detí v kompetencii samosprávy priam likvidačné. Viac sa tomuto problému z pohľadu mesta Malacky budeme venovať v jednom z najbližších vydaní Malackého hlasu.

/iša/ foto: otano

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok