4. 3. 2010
Frešo na stretnutie so starostami neprišiel

Dnes (4.3.) sa v priestoroch Mestského úradu v Malackách malo konať stretnutie nového predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša so starostami obcí Malackého okresu združených v Klube starostov. Na stretnutie sa župan ospravedlnil a to z dôvodu, že riaditeľovi jeho úradu v noci zhorelo auto, čo predseda považuje za priamy útok s mafiánskymi praktikami na podstatu štátu.

Starostovia obcí boli veľmi mrzutí, pretože mali pripravené veľmi konkrétne otázky a podnety  na nového predsedu. Ako sami prezentovali v rozsiahlej diskusii, Malacký okres považujú v rámci BSK za odstrkovaný do úzadia a dlhodobo zanedbávaný. Medzi najpálčivejšie oblasti patrí školstvo, kultúra, komunikácie. V okrese je len jedna stredná škola v správe kraja, ktorá bude musieť zabojovať o pozemky, na ktorých stojí. Od roku 1990 neexistuje žiadna inštitúcia v jeho pôsobnosti, ktorá by zastrešovala kultúrne dianie. Najťažšie srdce majú starostovia na stav komunikácií. V Malackách špeciálne je to mimoriadne nevyhovujúci stav mostnej konštrukcie nadjazdu, na ktorý kraj hľadá peniaze už druhý rok. Cesty vedúce k dedinám pri rieke Morave sú  plné výtlkov a zanedbané sú aj priekopy vedľa ciest, turistické a náučné chodníky v správe BSK, čo zaráža predovšetkým zahraničných turistov a cyklistov. Podľa slov primátora Malaciek Jozefa Ondrejku budú starostovia trvať na novom termíne spoločného stretnutia s Pavlom Frešom, pretože otázok majú veľmi veľa.

Stretnutie však využili zástupcovia obcí na oboznámenie sa s novými legislatívnymi normami – s novelou zákona o zamestnanosti a novelou zákona o obciach. Medzi nosné body patrila aj informácia o výpadku podieľových daní a o prerozdeľovaní financií na voľnočasové aktivity žiakov. Zneužitie systému od niektorých miest a obcí spôsobuje iným obciam finančné problémy, ktoré sú pre niektoré subjekty venujúce sa využívaniu voľného času detí v kompetencii samosprávy priam likvidačné. Viac sa tomuto problému z pohľadu mesta Malacky budeme venovať v jednom z najbližších vydaní Malackého hlasu.

/iša/ foto: otano

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok