30. 4. 2013
Fitness centrum opäť neprešlo
AD HOC Malacky ponúkla minulý rok na prenájom priestory v budove letného kúpaliska. Podmienkou bolo, aby boli využité na šport a rekreáciu, v súlade s využívaním kúpaliska. Na ponuku zareagovala Ing. Miriam Horváthová – Buď FIT a predložila podnikateľský zámer.  Hovorí v ňom o  zrekonštruovaní priestorov na vlastné náklady a zriadení fitness centra. Dodnes sa však na kúpalisku nič nepohlo.

Reč je o 2. pavilóne v budove kúpaliska. Kedysi tam bol disko club, dnes je to starý a ošarpaný sklad. AD HOC  ho využíva na uskladnenie ľadovej plochy. Žiadateľka chce tieto priestory na vlastné náklady zrekonštruovať a vybudovať tam aerobikové a relaxačné centrum pre ženy. Malo by ísť o komplexné športovo-relaxačné centrum pre každú vekovú kategóriu. Miriam Horváthová v žiadosti píše, že v priestoroch vybuduje sociálne zariadenia, kúrenie, osvetlenie, rozvody vody aj samostatný vchod od ulice. Zároveň by na vlastné náklady zrekonštruovala miestnosti vo vedľajšom pavilóne, aby sa tam mohla uskladňovať ľadová plocha. Fitness centrum by si potom zobrala do dlhodobého prenájmu, pričom pri výške nájomného žiadala zohľadniť to, že majetok mesta zveľadí na vlastné náklady.

Riaditeľ AD HOC Malacky Vladimír Mihočko zhodnotil tento zámer pozitívne. Mesto podľa neho nemá finančné prostriedky na to, aby priestory samo zrekonštruovalo. Riaditeľ dodáva, že fitness centrum by zapadlo do športového charakteru kúpaliska a bolo by prínosom pre celé mesto a jeho obyvateľov.

Hoci sa všetko zdá na prvý pohľad ideálne, opak je pravdou. Prešli už dlhé mesiace a my do fitness centra ešte asi dlho nevstúpime. Zámer už totiž dvakrát neprešiel mestským zastupiteľstvom. 21. februára poslanci upozornili na to, že ponuka na prenájom spomínaných priestorov nebola riadne zverejnená na úradnej tabuli mesta. Ponuka na prenájom tak bola zopakovaná. Opäť na ňu zareagovala len Miriam Horváthová a materiál mal byť predložený na ďalšie – aprílové zasadnutie zastupiteľstva. Neprešiel však cez Komisiu pre financie a rozpočet a Komisiu pre správu majetku a legislatívu pri MsZ. Komisie upozornili na ďalšie nedostatky predkladaného materiálu. Odporučili doplniť do materiálu  projekt a rozpočet rekonštrukcie objektov prenájmu a zmluvu o prenájme s osobitným zreteľom na dobu prenájmu, jeho výšku, čas rekonštrukcie a výšku preinvestovaných nákladov, ktoré budúci nájomca bude žiadať zohľadniť v nájomnom. Či bude takýto materiál predložený na ďalšie – júnové zasadnutie, MsZ zatiaľ nie je známe.

– text. M. Janotová, foto: S. Osuský –
Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok