7. 11. 2008
Finančnú krízu už pocítilo aj Eurovalley

Na štvrtok 6. novembra zvolal primátor Jozef Ondrejka zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky. S mimoriadnou pozornosťou poslancov sa stretla informácia o rozvoji Priemyselno-technologického parku Záhorie v podaní Juraja Lettricha, výkonného riaditeľa Eurovalley, a.s. Podľa jeho slov finančná kríza ovplyvnila aj záujemcov o investovanie v PTPZ: “V posledných troch mesiacoch ochabol záujem investorov z USA a Veľkej Británie. Predpokladám, že takáto situácia bude mať dlhšie pokračovanie a v budúcom roku výrazne ovplyvní hospodárenie Eurovalley. V tomto roku očakávame ukončenie hospodárenia s výrazným plusom.” Diskutujúci smerovali otázky predovšetkým na výstavbu Retail parku, ktorý má vyrásť za prvou okružnou križovatkou a rekonštrukciu križovatky pri benzínovom čerpadle Jurki. Financovanie rekonštrukcie bude podľa J. Lettricha vecou rokovaní medzi Eurovalley, a.s., spoločnosťou Jurki a samosprávou. Výkonný riaditeľ potvrdil umiestnenie dvoch investorov do Retail parku. Jeho súčasťou bude hotel, autosalón a obchodné centrum. Z obchodných aktivít spomenul J. Lettrich účasť v atraktívnom tendri o investíciu výrobcu automobilov na ploche 60 tisíc m2: “Máme veľké šance. O túto investíciu súperíme s priemyselnými parkami v Čechách a Maďarsku.” Poslanci opätovne namietali nedostatočné informovanie o postupe rozvoja priemyselného parku zo strany Eurovalley, a.s., v priebehu roka. 

Na základe uznesenia zastupiteľstva dostala názov nová ulica pri Zámockom parku, na ktorej vyrastú rodinné domy. Ponesie meno Tichá. Správa o držaní psov na území mesta, ktorá priniesla návrh na zriadenie výbehov pre voľný pohyb psov vo vytipovaných lokalitách, vyvolala dlhú diskusiu s rôznorodosťou názorov. Poslanci k nej neprijali žiadne uznesenie. Zmeny naopak čakajú na Územný plán mesta. Týkajú sa riešenia obchvatu mesta z cesty od Rohožníka cez priemyselný park a požiadaviek vlastníkov troch pozemkov na preklasifikovanie z pôvodného účelu využitia na výstavbu rodinných domov. Pred zadaním obstarania zmien v dokumente budú preklasifikované aj ďalšie parcely spĺňajúce charakteristiku využitia na účely zelene. Poslanci žiadali do budúcnosti zvolanie samostatného zasadnutia MsZ alebo zasadnutie špeciálnej komisie k téme zmien v územno-plánovacej dokumentácii.

Záver rokovania patril informácii o aktuálnom stave biokoridoru Marhecké rybníky, s ktorou vystúpil poslanec Milan Valachovič. Napriek zamietavým odborným stanoviskám hrozí v tejto hodnotnej lokalite na základe vydaného územného rozhodnutia výrub jelšového lesa. Poslnec Valachovič inicioval petíciu na záchranu lesa a zmenu stanoviska Krajského úradu životného prostredia.

Ivana Potočňáková
Foto: S. Osuský 

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok