26. 8. 2009
Financie na nájomné byty

Malacky dostali zo ŠFRB úver na výstavbu nájomných bytov vo výške 3 516 000 eur (109 900 000 Sk) pri úrokovej sadzbe 1 % a nenávratný finančný príspevok 14 800 eur (445 800 Sk). Za tieto prostriedky v Malackách pribudne 110 bytových jednotiek. Konkrétne to bude 5 bytových domov po 22 bytov. Malacky v dotácii žiadali aj o financie na infraštruktúru, pričom celková suma požadovanej dotácie predstavuje 1 400 000 eur (cca 42 mil. Sk).

V týchto dňoch sa očakáva aj vyjadrenie o možnom pridelení druhej časti požadovanej sumy. Ak bude kladné, môže sa začať s výstavbou nájomných bytov v lokalite Jánošíkova 2. Byty budú sčasti určené mladým rodinám vo veku menej ako 35 rokov, sčasti zdravotne ťažko postihnutým občanom, pre ktorých bude pripravených päť bezbariérových bytov, ale aj osobám, ktoré svojou prácou významne podporujú rozvoj mesta a zamestnanosti.

Nájomný vzťah chce mesto uzatvárať najviac na tri roky. Charakter nájomných bytov pritom musí zostať zachovaný počas tridsiatich rokov od kolaudácie, čo značí, že v tomto období nie je možné zo strany mesta byty predať. Jednou z podmienok pridelenia bytu bude preukázanie solventnosti žiadateľov zložením finančnej zábezpeky vo výške ročného nájomného na účet mesta pre prípad straty schopnosti platenia nájomného.

T. Búbelová

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok