26. 8. 2009
Financie na nájomné byty

Malacky dostali zo ŠFRB úver na výstavbu nájomných bytov vo výške 3 516 000 eur (109 900 000 Sk) pri úrokovej sadzbe 1 % a nenávratný finančný príspevok 14 800 eur (445 800 Sk). Za tieto prostriedky v Malackách pribudne 110 bytových jednotiek. Konkrétne to bude 5 bytových domov po 22 bytov. Malacky v dotácii žiadali aj o financie na infraštruktúru, pričom celková suma požadovanej dotácie predstavuje 1 400 000 eur (cca 42 mil. Sk).

V týchto dňoch sa očakáva aj vyjadrenie o možnom pridelení druhej časti požadovanej sumy. Ak bude kladné, môže sa začať s výstavbou nájomných bytov v lokalite Jánošíkova 2. Byty budú sčasti určené mladým rodinám vo veku menej ako 35 rokov, sčasti zdravotne ťažko postihnutým občanom, pre ktorých bude pripravených päť bezbariérových bytov, ale aj osobám, ktoré svojou prácou významne podporujú rozvoj mesta a zamestnanosti.

Nájomný vzťah chce mesto uzatvárať najviac na tri roky. Charakter nájomných bytov pritom musí zostať zachovaný počas tridsiatich rokov od kolaudácie, čo značí, že v tomto období nie je možné zo strany mesta byty predať. Jednou z podmienok pridelenia bytu bude preukázanie solventnosti žiadateľov zložením finančnej zábezpeky vo výške ročného nájomného na účet mesta pre prípad straty schopnosti platenia nájomného.

T. Búbelová

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok