28. 6. 2012
Fabrika na vakcíny – OÚRŽP zrušil svoje stanovisko - AKTUALIZOVANÉ

Obvodný úrad životného prostredia v Malackách zrušil svoje stanovisko o tom, že na pavilón na výrobu vakcín nie je potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie. 

OÚRŽP v odôvodnení konštatuje, že dňa 19.10.2011 vydal stanovisko k zámeru stavby „Výrobný pavilón Správy štátnych hmotných rezerv SR“, ktorá sa mala realizovať v lokalite zóny C, Priemyselno-technologického parku Záhorie – Eurovalley v Malackách na parcele 5613/18. K žiadosti bol doložený projekt zmeny stavby pred dokončením bez uvedenia technológie. Do 30.5.2012 bola stavba predmetom utajovaných skutočností. Na základe uvedeného úrad konštatoval, že stavbu bez technológie nie je potrebné posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V odôvodnení OÚRŽP ďalej píše, že po medializovaní stavby vyšli najavo nové skutočnosti – že Výrobný pavilón SŠHR SR bude slúžiť na výrobu vakcíny. Od 31.5.2012 sú v režime utajovaných skutočností technologické zariadenia a postupy výroby. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách ako orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia upozorňuje, že pri uvedenom predmete činnosti je potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie, a to podľa § 18 ods.2 v súlade s prílohou č.8 zákona č.24/2006 Z.z. Príslušným orgánom posudzovania je Ministerstvo životného prostredia SR.

Na základe týchto skutočností OÚRŽP v Malackách ruší stanovisko zo dňa 19.10.2011. Tak ako pôvodné, aj toto zmenené stanovisko obvodný úrad oficiálne adresoval investorovi – Správe štátnych hmotných rezerv SR. Stavebnému úradu v Malackách bolo zaslané na vedomie. Kompletný spisový materiál bol odstúpený na Krajský stavebný úrad v Bratislave na preskúmanie.

Mesto Malacky okamžite po doručení zmeneného stanoviska OÚRŽP v Malackách odstúpilo toto stanovisko na Krajský stavebný úrad v Bratislave. Mesto Malacky môže v tejto veci konať až po vydaní rozhodnutia Krajským stavebným úradom v Bratislave, v súlade s týmto rozhodnutím a po vrátení spisového materiálu na stavebný úrad v Malackách.    

– mija –

Ďalšie
Spoločnosť
8. 2. 2023
Primátor Juraj Říha: Klepol som po prstoch mafii, tá sa ma pokúsila zbaviť

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v …

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
7. 2. 2023
Zberný dvor na Hlbokej bude v piatok otvorený do 14.00 h

V piatok 10. februára 2023 bude zberný dvor na Hlbokej ulici z technických príčin otvorený len do…

Zobraziť celý článok