14. 6. 2012
Fabrika na vakcíny je bezpečnejšia než školská jedáleň

„To, čo vás najviac trápi, je bezpečnosť. Keď budem parafrázovať vyjadrenia odborníkov, tak táto prevádzka aj v krízovom režime, to znamená v čase, keď sa tam budú vyrábať vakcíny, je bezpečnejšia ako akákoľvek školská jedáleň. Je to parafrázované vyjadrenie, ale na bezpečnosti sme si dali fakt záležať,“ uviedol Viliam Marušinec zo Správy štátnych hmotných rezerv SR na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 14. júna v Malackách. „Ja osobne bývam v Malackách a nemienim sa odtiaľto odsťahovať, takže čo sa týka bezpečnosti, bol by som rád, keby sa toto posolstvo prenieslo medzi ľudí.“

Viliam Marušinec je zastupujúci riaditeľ Odboru mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob Správy štátnych hmotných rezerv SR. Súčasne je aj vedúcim tímu, ktorý bol na SŠHR vytvorený na preskúmanie tohto investičného projektu.

„Čo sa týka možností ďalšieho pokračovania tejto akcie, viete, že jedna z možností, ako to pripustil pán premiér, je aj pozastaviť celú túto akciu. Je škoda, že takáto nádherná myšlienka práve možno z nevedomosti by mohla takýmto spôsobom skončiť, pretože sebestačnosť vo výrobe vakcín v prípade pandémie je dobrá myšlienka. Ďalej sa predpokladá, že je to do 80 pracovných miest, či už v Malackách, pokiaľ sa to dostavia tu, alebo niekde inde, “ povedal ďalej pred zastupiteľstvom Marušinec.

Poslanec Jozef Mračna sa v súvislosti so zamestnanosťou vo fabrike opýtal na to, čo sa bude vo fabrike na vakcíny proti pandemickej chrípke celý čas robiť, keďže pandemické chrípky bývajú raz za 20-30 rokov. Viliam Marušinec vysvetlil, že „zámer aj na základe uznesenia vlády SR č. 635 z roku 2009 je taký, že v prípade dostavania tejto investície, či v Malackách alebo niekde inde, by bola prenajatá na bežnú komerčnú výrobu, napríklad vitamínových doplnkov. V prípade vzniku pandémie by sa prešlo na krízový systém a okamžite by sa začali vyrábať vakcíny, pričom kapacita tam bude taká, aby pokryla potreby Slovenskej republiky.“

Poslanci sa zástupcu Správy štátnych hmotných rezerv pýtali na príčiny presunu projektu zo Šariškých Michalian do Malaciek a na príčiny nevykonania posudzovania vplyvov na životné prostredie. Viliam Marušinec zopakoval, že všetko je v štádiu vyšetrovania. Jeho tím skúma okrem iného chronológiu prípadu a informácie o presune zo Šarišských Michalian. „Na spoluprácu bol v tejto súvislosti vyzvaný Národný kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie. Na úrade už prebehla kontrola z Úradu vlády SR a momentálne prebieha kontrola z Ministerstva financií SR, uviedol Marušinec….Výsledkom spomínanej kontroly aj práce nášho tímu by mala byť aj správa pre Výbor pre obranu a bezpečnosť NR SR.“

Viliam Marušinec informoval, že na webovej stránke SŠHM http://www.reserves.gov.sk/ sú všetky odtajnené a doteraz zistené informácie, vrátane správy o výbere nehnuteľnosti (pozemku) v Malackách. „Čo sa týka EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), sú tam dokumenty, ktoré nasvedčujú, že SŠHR ako investor požiadala o stanovisko k EIA Obvodný úrad životného prostredia. Ten sa vyjadril, že EIA na túto akciu netreba. Je tam naša žiadosť, kde je popísané, čo chceme vyrábať a je tam odpoveď pani prednostky obvodného úradu.“

Marušinec zopakoval, že všetky tieto dokumenty už vyšetrujú príslušné orgány: „Nechajte tieto veci na vyjadrenie tých orgánov, ktorým to patrí.“

Výsledky vyšetrovaní by sme sa mali dozvedieť na budúci týždeň na tlačovej konferencii predsedu SŠHM. Zaznejú tam aj stanoviská odborníkov zo Slovenskej akadémie vied a  Štátneho úradu na kontrolu liečiv. Podľa Marušinca bude tlačová konferencia aj o pôsobnosti SŠHM a o bývalých kauzách.

– mija -, foto: -otano-

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok