8. 7. 2014
Európske zisťovanie o zdraví aj v Malackách

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce prvé zisťovanie EHIS, ktoré sa uskutočnilo v domácnostiach na jeseň v roku 2009 vo vybraných štátoch Európskej únie vrátane Slovenskej republiky.

Cieľom zisťovania EHIS je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ o zdravotnom stave obyvateľov EÚ. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o zdravotnom stave, zdravotnej starostlivosti a o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie v krajinách Spoločenstva. To umožňuje nielen analyzovanie zdravotného stavu populácie na Slovensku, ale aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci EÚ.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2014 vybraných viac ako 350 obcí, medzi nimi aj  mesto Malacky. Do zisťovania je zaradených takmer 7 700 domácností.

Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. júla do 31. decembra 2014.

 V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom Štatistického úradu SR. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti opytovateľom poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese http://slovak.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 02/69250 410.

– Štatistický úrad SR –

 – foto: ilustračné/internet –

Ďalšie
Cestovný ruch
22. 5. 2024
TIK je na novom mieste

Turisticko – informačná kancelária mesta už sídli na novej adrese: v pavilóne na Námestí u…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 5. 2024
Futbalisti zobrali bod lídrovi

A-tím Žolíka získal zvýjazdu do Zvolena sympatický bod, keď proti priebežnému lídrovi tabuľky…

Zobraziť celý článok