14. 11. 2017
Ešte mesiac na vyúčtovanie dotácií
Mestský úrad upozorňuje  prijímateľov dotácií z rozpočtu mesta, že do 15. decembra 2017 sú povinní vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie (ukladá to VZN mesta Malacky č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta a podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie). Vyúčtovanie sa podáva na tlačive, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta www.malacky.sk, časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY. Súčasťou vyúčtovania musia byť kópie účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie dotácie. Lehota na vyúčtovanie, uvedená v zmluve, môže byť v prípade objektívnych príčin predĺžená. V takom prípade je potrebné ešte pred uplynutím lehoty na vyúčtovanie doručiť mestu písomnú žiadosť. 

MsÚ

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok