14. 11. 2017
Ešte mesiac na vyúčtovanie dotácií
Mestský úrad upozorňuje  prijímateľov dotácií z rozpočtu mesta, že do 15. decembra 2017 sú povinní vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie (ukladá to VZN mesta Malacky č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta a podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie). Vyúčtovanie sa podáva na tlačive, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta www.malacky.sk, časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY. Súčasťou vyúčtovania musia byť kópie účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie dotácie. Lehota na vyúčtovanie, uvedená v zmluve, môže byť v prípade objektívnych príčin predĺžená. V takom prípade je potrebné ešte pred uplynutím lehoty na vyúčtovanie doručiť mestu písomnú žiadosť. 

MsÚ

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok