29. 12. 2011
Dve exekúcie bytov dokončené

V stredu 28. decembra boli v Malackách na Skuteckého ulici dokončené exekúcie dvoch bytov a ich zadĺžení neplatiaci obyvatelia boli zo svojich doterajších príbytkov vyprataní bez bytovej náhrady. Prišlo tak k naplneniu  rozhodnutí súdov z rokov 2006 a 2007. Návrhy na vykonanie exekúcií podala spoločnosť TERMMING, a. s., ktorá zabezpečuje správu uvedených bytov vo vlastníctve mesta Malacky. Výkon súdnych rozhodnutí zabezpečil poverený súdny exekútor za asistencie mestskej polície, zástupcov navrhovateľa a zodpovedného pracovníka mesta Malacky.

Pôvodne súdy vydali nájomcom bytov na Skuteckého 1650/16 päť rozhodnutí o vyprataní bytu bez nároku na bytovú náhradu. Po istom čase prišlo k zmene súdneho exekútora, čo výkon  rozhodnutí neskôr urýchlilo. Mesto Malacky a spoločnosť TERMMING, a. s., zatiaľ sami vykonali opatrenia a niektorých neoprávnených užívateľov mestských bytov vysťahovali. V dvoch prípadoch byty dostali noví nájomcovia. Ďalší byt potreboval rekonštrukciu vzhľadom na spadnutú prednú stenu lodžie. „Dnes už je však aj ten vhodný na užívanie, hoci zaťažený vysokými dlhmi,“ povedal J. Tomaník z právneho oddelenia MsÚ. Mesto Malacky v spolupráci so spoločnosťou TERMMING, a. s., teda ešte pred súdnym výkonom exekúcií zabránilo trom neplatičom neoprávnene užívať byt a tým zvyšovať už aj tak vysoký dlh. Ďalšie návrhy na vypratanie bytov na Skuteckého ulici sú podané na príslušné súdy.

T. Búbelová
 

 

Ďalšie
Šport
26. 5. 2023
Majstrovstvá OPK Malacky v disciplíne M 400

Na strelnici Športovo-streleckého klubu Malacky sa 14. mája uskutočnila prvá strelecká súťaž…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
26. 5. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent všeobecnej učtárne

    Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov pracovnej…

Zobraziť celý článok