2. 11. 2017
Dušan Šuster: Chceme udržiavať dobré meno ZŠ Štúrova
Na čele Základnej školy na Štúrovej ulici bude ďalších 5 rokov Dušan Šuster. Po tom, čo uspel v nedávnom výberovom konaní, ho primátor mesta Juraj Říha oficiálne vymenoval do funkcie riaditeľa školy s platnosťou od 12. novembra. 
Pri preberaní menovacieho dekrétu D. Šuster zdôraznil význam dobrého tímu na pracovisku. „Bez spoľahlivých kolegov by nevzniklo dobré meno tejto školy. Chceme sa viac orientovať smerom k individuálnym resp. špecifickým potrebám detí a aj preto sme sa zapojili do projektu na vytvorenie pozície špeciálneho pedagóga a asistentov učiteľa. Verím, že budeme stále na jednej lodi a že budeme udržiavať kredit našej školy v Malackách i v okolí,“ povedal pri preberaní menovacieho dekrétu staronový riaditeľ, ktorý je na čele školy od jej založenia v roku 2004. Primátor vyzdvihol úspechy žiakov a pedagógov v športových súťažiach i olympiádach: „Výsledky, ktoré škola dosahuje, sú výborné. Dôkazom toho je aj záujem detí a rodičov.“ Zároveň zdôraznil, že ak má byť škola dlhodobo úspešnou, kľúčovým faktorom je jej vedenie. „Je tu dobrý pedagogický zbor a tímová jednota – nech to takto pokračuje aj ďalej,“ povedal J. Říha. 
Hoci ide o najmladšiu školu v Malackách a relatívne novú budovu, mesto ako zriaďovateľ do nej v posledných troch rokoch investovalo nemalé peniaze. Zakúpilo tieniace rolety a chladiace zariadenie do preskleného átria, čím sa vyriešil dlhodobý problém s prehrievaním. Zároveň zafinancovalo aj úpravu priestorov školského klubu, aby zodpovedali hygienickým normám. Mesto sa tiež uchádza o príspevok z eurofondov pre „Štúrku“ vo výške 30 tisíc € na projekt Vynovené učebne – kvalitnejšia výučba. Jeho cieľom je modernizácia dvoch učební informatiky. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský 

Ďalšie
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok