22. 1. 2013
Druhý pilier – zostať, vstúpiť či vystúpiť?

Druhý dôchodkový pilier počas jeho otvorenia od septembra 2012 do polovice januára 2013 opustilo vyše 25 500 sporiteľov. Desať dní pred jeho uzatvorením (21. januára) ich už bolo okolo 27 000. Vláda však počíta s dvojnásobkom. Za ľudí, ktorí z II. piliera vystúpili, musia dôchodkové správcovské spoločnosti vrátiť do 100 miliónov eur. Naopak pre vstup do II. piliera sa podľa aktuálnych údajov Sociálnej poisťovne (SP) rozhodlo k 11. januáru  8700 Slovákov.   

Ministerstvo práce sa rozhodlo otvoriť II. pilier po tom, ako pristúpilo k výrazným zmenám v dôchodkovom systéme. Dôvodom bolo poskytnúť pre ľudí priestor na zváženie svojej účasti. Najväčší odlev sporiteľov z II. piliera sa očakáva ku koncu zákonnej lehoty, ktorá je 31. januára. Toto obdobie sprevádza masívna mediálna kampaň, podľa ktorej „Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak kombinovaný dôchodok sporiteľa vyplácaný z I. a II. piliera nedosiahne úroveň dôchodku vyplácaného výlučne z I. piliera, štát ich podľa súčasne platnej legislatívy nebude dorovnávať. Naopak, dôchodok v I. pilieri po splnení zákonných podmienok (najmä podľa odpracovaných rokov) garantuje štát. Po vystúpení z II. piliera sa na sporiteľa hľadí tak, akoby nikdy v II. pilieri nebol a budúci dôchodok sa mu nebude krátiť“.

Množstvo ľudí váha, no napriek tomu stále druhému pilieru dôveruje. Ako ohrozenie však vnímajú ustavične sa meniace podmienky a nedostatočné garancie možnosti rozhodovania o peniazoch, ktoré boli v začiatkoch spustenia systému prezentované ako súkromné peniaze sporiteľov.

Rozhodli ste sa vystúpiť?
Pri výstupe je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti, nie dátum odoslania do Sociálnej poisťovne. Akceptovaná bude iba tá žiadosť, ktorá bude do Sociálnej poisťovne doručená do 31. januára, vrátane tohto dňa. Pre výstup z II. piliera je teda dôležité do 31. januára Sociálnej poisťovni doručiť klientom podpísané oznámenie – žiadosť, v ktorom sporiteľ prejaví takúto vôľu. Nie je potrebné priniesť tlačivo s podpisom overeným u notára alebo na matrike. Tlačivo má záhlavie Oznámenie fyzickej osoby, ktorá je k 1. septembru 2012 sporiteľom, ktorého obsahom je prejav vôle, aby mu zaniklo právne postavenie sporiteľa.Bližšie informácie o spôsobe vstupu a výstupu vrátane tlačív možno nájsť na www.socpoist.sk, alebo v ľubovoľnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Rozhodli ste sa vstúpiť?
Pre vstup do II. piliera je potrebné, aby fyzická osoba uzatvorila do 31. 1. 2013 zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností, pričom neplatí žiadne vekové obmedzenie. Musí však byť splnená podmienka vzniku aspoň jedného dôchodkového poistenia pred dňom podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Voči Sociálnej poisťovni nemá občan žiadnu povinnosť – skutočnosť, že vstúpil do II. piliera, oznámi Sociálnej poisťovni príslušná dôchodková správcovská spoločnosť.

Na Slovensku ponúka svoje služby šesť dôchodkových správcovských spoločností:

AEGON d. s. s., a. s.

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

AXA d.s.s., a.s. (do marca 2007 Winterthur d. s. s., a. s.)

DSS Poštovej banky, d. s. s., a. s.

ING, dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

VÚB, Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

TATIANA BÚBELOVÁ

 

 

 

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok