8. 1. 2008
Druhé grantové kolo Nadácie Pro Malacky

Nadácia Pro Malacky vyhlasuje druhé grantové kolo na predkladanie projektov s trvalým prínosom pre mesto Malacky v oblastiach: kultúra, športová a spoločensko-záujmová činnosť, cezhraničná spolupráca a cestovný ruch. Uzávierka predkladania projektov je 29. februára 2008.

O dotáciu môžu požiadať neziskové organizácie (nadácie, združenia, neinvestičné fondy) a fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v meste Malacky. Bližšie informácie k výzve v sekcii Nadácia Pro Malacky.

Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 50 000 Sk. O udelení dotácie na projekty rozhodne po vyhodnotení všetkých podaných žiadostí Správna rada nadácie Pro Malacky. Výsledky grantového kola budú zverejnené v dvojtýždenníku Malacký hlas a na internetovej stránke www.malacky.sk. V prvom grantovom kole, ktoré Nadácia Pro Malacky vyhlásila v minulom roku, podporila celkovou sumou 240 tisíc korún deväť projektov.

Žiadosť o poskytnutie dotácie (.doc 124,9 kB)

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok