7. 7. 2014
Dovolenkové nástrahy

Je tu leto, čas dovoleniek, bezstarostných prázdnin. Ľudia cestujú na dovolenky, koncentrujú sa k vode, do rôznych miest k historickým pamiatkam. Vzhľadom k tomu, že počas tohto obdobia dochádza aj k páchaniu rôznej trestnej činnosti, hlavne majetkovej, ako sú krádeže vlámaním do osobných motorových vozidiel, krádeže vecí na sebe a pri sebe, krádeže vlámaním do bytov a rodinných domov, by polícia chcela upozorniť občanov:

Skôr než opustíte svoje motorové vozidlo:

– skontrolujte, či je vozidlo uzamknuté a zavrite na vozidle všetky okná,
– pri každom (aj krátkodobom) opustení vozidla nenechávajte v ňom autorádio, GPS zariadenie, peniaze, mobil, kufrík, kabelku, doklady a iné cenné veci na viditeľných miestach, ani nákupy na sedadlách, nerobte si z auta výklad,
– v odkladacej skrinke vozidla si nenechávajte doklady, rezervný kľúč alebo iné veci,
– v noci parkujte na osvetlených miestach.

V areáloch prírodných kúpalísk alebo pri bazénoch, pri historických pamiatkach,  buďte obozretní:

– majte svoje veci stále pod dohľadom všade tam, kde je viac ľudí a zlodej môže využiť chvíľu vašej nepozornosti,
– neberte si na kúpalisko zbytočné cennosti, platobné karty, veľké sumy peňazí,
– zoberte si so sebou len potrebnú výšku peňažnej hotovosti,
– na voľne položené veci na deke nech dohliada jeden z vás,
– využívajte možnosť odložiť si svoje osobné veci do skriniek alebo trezorov (ak objekt túto službu ponúka).

Pred odchodom na dovolenku:

– nedávajte zjavne najavo svoju neprítomnosť počas dovolenky mimo domu zastieraním okien, nevybratou schránkou, požiadajte príbuzných, dôveryhodných známych alebo susedov, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a občas skontrolovali neporušenosť bytu,
– vytvorte dojem, že niekto je doma, napr. poproste susedov nech Vám polievali kvety hlavne večer pri rozsvietených svetlách, presmerujte si telefón do domácnosti, kde ho niekto dvihne,
– dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu do domu, zlodej vždy uprednostňuje prístup maskovaný kríkmi či stromami, pretože sa cíti byť dobre krytý,
– neuschovávajte väčšie finančné obnosy doma, bezpečnejšie budú v banke, cennosti, šperky, si môžete uschovať počas vašej dlhodobejšej neprítomnosti napr. aj u rodinných príslušníkov,
– mať dobré vzťahy so susedmi je jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt či dom, požiadajte ich, aby venovali pozornosť okoliu vášho domu, bytu, prípadne si všímali pohyb neznámych osôb,
– nezverejňujte na sociálnych sieťach informácie o sebe a svojej rodine, majetkové pomery a ani to, že idete na dovolenku.

Ak sa napriek všetkému stanete obeťou zlodeja, okamžite kontaktujte políciu na bezplatnom tel. čísle 158.

Počas pobytu pri vode:

– malé deti nesmú zostať bez dozoru ani doma pri bazéne,
– neustále opticky sledujte kúpajúce dieťa, nevenujte sa vtedy inej činnosti ako je čítanie, telefonovanie, opaľovanie,
– do vody skáčte len tam, kde to dobre poznáte – skontrolujte vždy hĺbku vody,
– rešpektujte zákazy kúpania,
– nechoďte do vody rozhorúčení a unavení, treba sa postupne a dostatočne ochladiť,
– neplávajte hneď po jedle, je vhodné mať aspoň jednohodinový odstup po jedle,
– pokiaľ to situácia umožňuje, plávajte aspoň dvaja spolu, radšej pozdĺž brehu, ako stredom jazera,
– pri kúpaní nepreceňujte svoje sily,
– neplávajte do blízkosti plavidiel,
– pri člnkovaní majte pre deti a neplavcov záchrannú vestu,
– majte na mysli, že plávanie v tečúcej vode je namáhavejšie ako v stojatej,
– alkohol spôsobuje najväčší počet utopení, preto ak vo svojom okolí zbadáte osoby, ktoré sa idú kúpať pod vplyvom alkoholu, pokúste sa im v tom zabrániť,
– ak sa blíži búrka, vodu treba opustiť, hrozí silný vietor a vlny,
– vo vode buďte k ostatným ohľaduplní, nikoho nepotápajte,
– v mimoriadnych situáciách buďte rozvážni a zachovajte si chladnú hlavu, poskytnutím prvej pomoci na mieste môžete nejednému človeku zachrániť život,
– pri pobyte pri vode sa sledujte navzájom, dávajte stále pozor jeden na druhého.

Slnečné letné dni lákajú na cesty hlavne motorkárov. Polícia by chcela vyzvať najmä týchto účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali najvyššie povolené rýchlosti, aby nepreceňovali svoje schopnosti a boli ohľaduplní k ostatným účastníkom cestnej premávky, ktorých mnohokrát svojou rýchlou a bezohľadnou jazdou ohrozujú!

Letné prázdniny prinášajú so sebou aj riziká, ktoré hrozia najmä deťom. Deti sú cez prázdniny viac uvoľnené, sú menej sústredené a tým sú na cestách a v ich blízkosti neopatrné. Príčiny úrazov úzko súvisia so stupňom telesného a duševného vývinu dieťaťa. Zo strany rodičov je nevyhnutné dbať na to, aby dieťa o nástrahách dostatočne a včas poučili a dozreli pri športovaní na bezpečnostné opatrenia. Starším deťom je vhodné vytipovať bezpečné miesta na hranie, stanoviť si pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Pri bicyklovaní, korčuľovaní, plávaní, by nemali deti podceňovať svoje fyzické sily. Dieťa mladšie ako 15 rokov musí mať cyklistickú prilbu, a to bez ohľadu na to, či jazdí na bicykli v obci alebo mimo nej. Za zníženej viditeľnosti treba mať na odeve reflexné prvky. Dieťa mladšie ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu dozerala.

Rodičia by mali vedieť, čo dieťa robí v čase ich neprítomnosti, ako trávi prázdninový čas a s kým. Nenechávajte deti samé doma. Vo veľkej miere dbajte na zabezpečenie vhodného dozoru k Vašim deťom počas Vašej neprítomnosti. Deti, ktoré ostávajú doma sami, bez dozoru dospelej osoby, sú ohrozené domácimi úrazmi, ktoré sú veľmi časté. Výnimočné nie sú prípady úrazov pádom z výšky, utopenie, popálenie, či otrava. A preto:

– zabezpečte si bezpečný domov (lieky, chemické látky, ostré predmety dajte mimo dosahu detí),
– stanovte si domáce pravidlá (zákaz používania konkrétnych domácich spotrebičov),
– nechajte dieťaťu po ruke dôležité telefónne čísla,
– zistite, či vie zaisťovať okná a zamykať dvere,
– naučte ho nevpúšťať do domu kohokoľvek bez Vášho povolenia, nerozprávať sa cez dvere alebo po telefóne s cudzou osobou,
– dohodnite si plán úniku v prípade požiaru alebo iného nebezpečenstva a prejdite si ho aj s dieťaťom,
– poproste suseda alebo príbuzného, aby boli nápomocní pri dohliadnutí na Vaše deti počas Vašej neprítomnosti.

Na deti číhajú aj nové nástrahy a riziká spôsobené zmenou prostredia, napr. prázdniny u rodiny  v inom meste. Je dôležité, aby sa dieťa v novom prostredí nepohybovalo samo. Na deti číhajú nástrahy aj doma na internete. Zo strany rodičov je potrebná kontrola v tomto smere z hľadiska ich bezpečnosti.

Poznanie rizík a ich eliminácia je základom prevencie.

– Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Pezinok – 

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok