10. 7. 2023
Dovidenia škola

V skratke sa obzrime za školským rokom 2022/2023 z pohľadu troch základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Malacky.

Hoci školský rok už nepoznačila koronakríza, ako to bolo predchádzajúce dva roky, tentoraz školy potrápilo zdražovanie potravín aj energií. Treba si však pripomínať najmä príjemné momenty.

ZŠ Dr. J. Dérera

            Pred záverom školského roka sa v kine konala slávnostná školská akadémia. Žiaci, rodičia i učitelia si spoločne užili príjemný podvečer. Prváci potešili svojou hymnou aj prváckou abecedou, štvrtáci priblížili dianie v triede 4. B, znel spev a mnohí si podupkávali s tanečníkmi na javisku. Prostredníctvom fotografií si všetci pripomenuli jedinečné okamihy uplynulých desiatich mesiacov: siedmaci absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz v Bystrej, druháci, tretiaci a štvrtáci sa zúčastnili na škole v prírode na Orave a Krahuliach, štvrtáci pripravili výstavu enkaustických výtvarných prác v Knižnici MCK.

            Z mnohých exkurzií a výletov si žiaci odniesli príjemné zážitky. Zapájali sa do predmetových súťaží, olympiád a športových zápolení. Za úspešnú reprezentáciu školy bolo ocenených 68 žiakov. Atlétky z Dérerky, víťazky krajského kola, boli účastníčkami superfinále v školskom športe. Žiaci sú tiež úspešnými riešiteľmi krajských kôl chemickej, dejepisnej olympiády a matematickej olympiády. So ziskom 2. a 3. miesta v kategórii A sa vrátili žiaci z celoslovenského kola Filatelistickej olympiády. Ocenená bola i literárna práca v regionálnej súťaži Hollého kolíska maľovaná. Tá odznela i na spomínanej školskej akadémii.

ZŠ Štúrova

            Aj školský rok na Štúrke bol plný úspechov a zážitkov. Koniec roka oslávili ocenením 111 úspešných žiakov, ktorí školu reprezentovali na rozličných predmetových alebo športových súťažiach. Boli úspešní v matematickej olympiáde a  Pytagoriáde, v jazykovej súťaži Wocabee, Zúbkových prameňoch, geografickej a biblickej olympiáde. Výrazné úspechy prišli v športe: žiaci znova získali Pohár primátora mesta Malacky počas Športových hier malackej mládeže, 5. miesto na majstrovstvách Slovenska vo vybíjanej, reprezentovali v atletike, basketbale, futbale, šachu a streľbe. „Najchutnejšiu“ výhru priniesol Riško Mráz, ktorý na mítingu v Ostrave získal prvé miesto – čokoládovú tretru, s ktorou sa ako správny kamarát podelil s ostatnými.

            Žiaci tiež získali množstvo zážitkov vďaka exkurziám a výletom a krásne spomienky budú mať aj na plavecký a lyžiarsky výcvik či školu v prírode. Nesmieme zabudnúť ani na akcie, ktoré pre deti I. stupňa pripravujú vychovávateľky v ŠKD – divadelné a kúzelnícke predstavenia či vianočnú a fašiangovú párty. Všetky tieto zážitky a úspechy si môžu pripomenúť vďaka ročenke plnej krásnych fotografií, ktorú dostane každý žiak..

ZŠ Záhorácka

            Žiaci získali množstvo výborných športových umiestnení, pokračovali v Akadémii Mateja Tótha, riešili Všetkovedka či Pytagoriádu a zapojili sa aj do ďalších akcií:  Svetový deň mlieka, Svetový deň úsmevu, Deň jablka, Svetový deň Downovho syndrómu, Svetový deň vody, Biela pastelka, čitateľská olympiáda. Pripravili tiež darčeky pre svojich starkých, ktorí sa prišli do školy pozrieť, ako sa ich vnúčatám darí.

            Šiestaci získali ocenenie za aktívne zapájanie sa do projektovej činnosti. Ôsmaci sa zapojili do kreatívnej súťaže Obchod budúcnosti. Žiaci 2. A a 6. B si „odskočili” do Veľkej koncertnej sály Slovenského rozhlasu v Bratislave na akciu Príbeh hudby, druhostupniari boli na vzdelávacom pobyte v Anglicku. Dokončila sa rekonštrukcia kabinetov pre učiteľov, chodba v B pavilóne, prípravovňa chémie a sklad chemikálií.

  •             Záver júna ozdobilo otvorenie novej ekoučebne. Nejde o štandardnú triedu: nemá steny, lavice ani katedru. Ekoučebňa je totiž vonku na pozemku školy. Jej súčasťou je altánok a vyvýšené záhony s ovocnými stromami a kríkmi, so zeleninou i bylinkami, o ktoré sa deti môžu starať.

Text: Ľ. Pilzová, J. Hargaš, foto: S. Osuský, J. Hargaš

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok