3. 2. 2012
Dotazník Družstevná - vyhodnotenie
31. január bol posledný deň, keď sa mohli občania zapojiť do dotazníka Družstevná a vyjadriť svoj názor na navrhované riešenia situácie. Túto možnosť využilo celkovo 240 ľudí, z toho 89 odovzdalo dotazník klasickou papierovou formou, zvyšní elektronickou.

Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za názory, pripomienky a návrhy. Dúfame, že túto veľmi jednoduchú a efektívnu formu komunikácie medzi občanmi a pracovníkmi MsÚ využijeme aj v budúcnosti. Zároveň blahoželáme pani Denise Bilkovičovej, víťazke nákupnej poukážky v hodnote 60 €, ktorú venoval malacký podnikateľ Dušan Spuchlák. Poukážka platí v Záhradnom centre Slnečnica na Pezinskej ceste a v predajni Drogéria a nábytok na Sasinkovej ul.

Tím MsÚ menovaný v súlade s uznesením MsZ č. 178/2011  na riešenie situácie zapracoval výsledky dotazníka do súhrnného materiálu, ktorý bude 16.2. predložený mestskému zastupiteľstvu.  

Štatistické výsledky dotazníka:  

45 ľudí sa priklonilo k alternatíve č. 1 (v snahe znížiť počet obyvateľov na Družstevnej 25 premiestniť istú skupinu ľudí do kontajnerov, náklady na ich získanie by boli refundované z nájmu). 29 z týchto ľudí využilo možnosť navrhnúť lokalitu na umiestnenie kontajnerov. Vyskytuje sa tam celá škála návrhov od lokalít v strede mesta (aby boli obyvatelia Družstevnej 25 ľuďom a policajtom na očiach), cez lokality na okraji mesta až po lokality mimo mesta, republiky aj planéty.

Alternatívu č. 2 (najslušnejšej rodine, u ktorej je predpoklad, že bude schopná platiť nájomné, poskytnúť byť po neplatičoch na Skuteckého ul. Rodina by tak slúžila ako vzor a motivácia na nápravu pre ostatných obyvateľov Družstevnej 25) si vybralo 25 ľudí.

Alternatívu č. 3 (ponechať všetkých obyvateľov na Družstevnej 25 a vytvoriť im podmienky – nie finančné, ale stavebné povolenia a pod. – na vybudovanie žumpy, WC a kanalizácie) si vybralo 17 ľudí.

34 ľudí sa priklonilo ku kombinácii viacerých možností riešenia, čiže k alternatíve č. 4.

Alternatívu č. 5 (ponechať situáciu v súčasnom stave a riešiť v zmysle platných právnych predpisov. Ide o susedský spor, ktorý mesto nemusí riešiť poskytnutím náhradného bývania) si vybralo 31 ľudí.

Najviac ľudí – 88 –  si zvolilo alternatívu č. 6, čiže možnosť navrhnúť vlastné riešenie. Niektorí skombinovali nami ponúkané alternatívy s vlastnými návrhmi, iní napísali vyslovene vlastné riešenie. Navrhujú napr. prísne uplatňovanie zákonov, koncepčnú prípravu riešenia na všetkých úrovniach od vlády po obec, vzdelávanie detí, prinútenie dospelých k práci, aplikovanie riešenia zo Švajčiarska, vymáhanie náhrady fyzickej a psychickej ujmy na susedoch. Objavili sa aj mnohé radikálne návrhy riešenia situácie.
Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok