13. 6. 2014
Dotácie pre športovcov – kto koľko získal?

Mesto finančne podporuje rôzne subjekty a ich činnosť formou dotácií. Ich udeľovanie je upravené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta o dotačnej a grantovej politike mesta. Jednou z oblastí, ktorú takto podporuje, je i šport.

Jednotlivé žiadosti o dotáciu najprv posudzuje Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri mestskom zastupiteľstve. Tá potom dá alebo nedá odporúčanie. O poskytnutí dotácie následne rozhoduje primátor alebo mestské zastupiteľstvo v závislosti od výšky dotácie. O dotáciách do 3 319 eur rozhoduje primátor, o vyšších mestskí poslanci.

Športové kluby a organizácie pôsobiace v športe svoje žiadosti o dotáciu predkladali do 31. januára 2014. Na dotácie pre športové kluby bolo v rozpočte mesta na tento rok vyčlenených 64 000 eur. Ďalších 16 000 eur má možnosť rozdeliť športovcom primátor mesta Jozef Ondrejka zo svojej rezervy, rozdelených bolo zatiaľ 15 900 eur.

Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre športové kluby na rok 2014

-red-

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok