25. 10. 2010
Dotácie mesta pre športové kluby

Len do konca októbra (do piatka 29. 10.) majú športové kluby v meste čas na podanie písomnej žiadosti o udelenie dotácie na činnosť klubu alebo na organizáciu konkrétnej športovej akcie. Tento termín sa uvádza vo VZN č. 1/2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Zatiaľ (do 25. 10.) však na mestský úrad nedorazila ani jedna žiadosť. Určite to neznamená, že športovci peniaze nebudú potrebovať.

V roku 2009 mesto rozdelilo medzi 24 športových klubov sumu 53 260 €. Z toho najviac sa ušlo TJ Strojár, ktorá združuje takmer desiatku športových oddielov. Na rok 2011 rozpočet mesta ráta s podporou športu vo výške 73 480 € (teda o vyše 2000 eur viac ako v roku 2009). Poskytovanie dotácií na šport za rok 2010 zatiaľ ešte pokračuje a viaceré sa čerpajú v posledných mesiacoch roka.

Dotácie z rozpočtu mesta sa poskytujú len na základe písomnej žiadosti záujemcu. K nej treba priložiť v prípade nového žiadateľa doklad o právnej subjektivite, doklad o pridelení identifikačného čísla a zriaďovaciu listinu. 

T. Búbelová       

Ďalšie
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
27. 9. 2023
Prerušenie dodávky pitnej vody na Martina Benku a Jána Hollého

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) oznamuje, že počas pondelka 9. októbra 2023 musí prerušiť…

Zobraziť celý článok