2. 7. 2014
Dotácia na oplotenie škôlky

Bratislavská župa aj v tomto roku podporí v rámci projektu Naša škôlka – náš kraj dotáciami materské školy v regióne. Krajskí poslanci na to odsúhlasili celkom 402 900 eur. Z tejto sumy sa niečo ušlo aj Malackám, konkrétne Materskej škole na Štúrovej ulici. 

„V tomto roku budú dotácie primerane zamerané na zefektívnenie fungovania materských škôl, napríklad rekonštrukcie budov, tried, sociálnych zariadení, zeteplenie, výmenu okien a dverí, revitalizácie ihrísk či nákup hračiek,“ píše sa v tlačovej správe BSK. A na čo poslúži dotácia z BSK malackej škôlke? Otázku sme položili projektovej manažérke z MsÚ v Malackách Petre Gašparovej. „Mesto žiadalo dotáciu na rekonštrukciu oplotenia školskej záhrady pri MŠ na Štúrovej ulici v rámci projektu Bezpečná škôlka. Z predpokladaného celkového rozpočtu vo výške 8 353 eur sme žiadali dotáciu 7 517,70 eura.“

Koncom júna mesto dostalo oficiálnu informáciu, že BSK pre malackú škôlku schválil dotáciu 5 000 eur, takže menej, než bola požiadavka. Znamená to, že z mestskej pokladnice bude potrebné na tento účel vyčleniť viac. Nejaký čas však potrvá výber dodávateľa a realizátora prác, takže predpokladaný termín realizácie (jún – september 2014) sa pravdepodobne mierne posunie. V každom prípade je úspechom, že medzi 76 podporenými projektmi je aj ten náš – malacký.  

Text: -tabu-, foto: ilustr.

Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok