20. 3. 2013
Dostanú terminál integrovanej dopravy a rekonštrukcia Nádražnej zelenú?

Mesto Malacky si stanovilo vybudovanie terminálu integrovanej dopravy ako jednu zo svojich priorít. Naplánovaná je rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusovej stanice a zavedenie takzvaného terminálu integrovanej dopravy.

Projekt, ktorý mesto so žiadosťou o dotáciu podalo ministerstvu v máji 2012, zatiaľ nie je schválený. Počíta s kompletnou revitalizáciou zóny a delí sa na osem stavebných objektov. Ide o komunikácie, parkoviská, spevnené plochy, dažďovú kanalizáciu, drobnú architektúru, sadovnícke úpravy, verejné osvetlenie, informačný systém BID (Bratislavská integrovaná doprava),  prípojku nízkeho napätia IS BID a  kamerový bezpečnostný systém. Dočkať by sme sa mali aj nových autobusových nástupíšť a výstupíšť, ktoré budú výškovo oddelené od komunikácie, tým by mali byť aj bezpečnejšie. V rámci revitalizácie by na Nádražnej ulici mal pribudnúť aj nový mobiliár a zeleň.

Výraznou novinkou by malo byť zavedenie elektronických informačných tabúľ, ktoré nás budú informovať o aktuálnych spojoch, meškaniach a podobne. Podľa projektu by tu malo vzniknúť aj 69 nových parkovacích miest. Celkové náklady na realizáciu sú 902 740, 52 €. Mesto by sa malo podieľať sumou 45 014,89 €. Zdrojom ďalších financií je Operačný program Bratislavského kraja.

Projekt počíta s termínom realizácie od mája 2013 do decembra 2015. To, či sa ho však naozaj podarí uskutočniť, ešte stále nie je jasné. V súčasnosti je predložený na hodnotenie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Bratislavský kraj. Termín, dokedy sa majú kompetentní rozhodnúť, nie je známy.

-naty-
foto: -tabu-

 

Ďalšie
Šport
Spoločnosť
7. 6. 2023
Oceníme najlepších športovcov minulého roka

V piatok 9. júna o 18. hodine sa v kine uskutoční slávnostné vyhlásenie najlepších športovcov…

Zobraziť celý článok
Šport
7. 6. 2023
Sára Bilkovičová opäť výborne

Cyklistka Sára Bilkovičová dosahuje pekné výsledky aj tento rok. V máji absolvovala dvoje preteky …

Zobraziť celý článok