8. 8. 2014
Dopravné ihrisko by malo vyrásť do dvoch rokov

Pred časom sme vás informovali o tom, že v Malackách by malo vyrásť detské dopravné ihrisko. V našom okrese sa totiž nenachádza ani jedno. A tak sa chodia deti oboznamovať s pravidlami cestnej premávky do Bratislavy.

Za samotnou myšlienkou  vytvorenia detského dopravného ihriska (ďalej DDI) je dopravný inžinier Branislav Balún z Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Malacky. Tím architektky Aleny Lukáčovej v minulom roku pripravil projekt DDI v Malackách, ktoré by sa malo nachádzať na pozemku mesta na rohu Stupavskej a Štúrovej ulice na sídlisku Juh.

Na júnovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na prenájom pozemku v uvedenej lokalite za účelom vybudovania detského dopravného ihriska pre deti a mládež, žiakov základných škôl, ktoré budú mať možnosť praktickej výuky a nácviku správneho správania sa v cestnej premávke. Mesto prenajme pozemok firme HolBa – SK, s. r. o. zo Stupavy na dobu určitú za účelom realizácie prípravy a výstavby detského dopravného ihriska. Dielo musí byť dokončené podľa schváleného dokumentu do dvoch rokov od účinnosti uznesenia MsZ, teda do 1. 8. 2016. Najneskôr vtedy by malo byť DDI skolaudované a v plnom rozsahu odovzdané za 1 € do majetku Mesta Malacky.

Financovanie projektu je závislé od finančných darov spoločností pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré chce firma HolBa-SK osloviť. Taktiež bude na tento účel v čo najkratšom čase zriadený transparentný účet, aby mal každý možnosť sledovať, na čo sa darované finančné prostriedky využívajú. Do marca 2015 by chcela firma zabezpečiť všetky podklady a stanoviská potrebné pre vydanie stavebného povolenia. V prípade, že všetko pôjde podľa plánu, s výstavbou sa začne v druhej polovici roka 2015.

Do tvorby DDI sa môžete zapojiť aj vy, a to vymyslením názvu. Svoje návrhy nám môžete posielať na media@malacky.sk.

Text, foto: N. Slobodová

 

 

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok