26. 2. 2015
Dopravná situácia na Hviezdoslavovej a Ceste mládeže

Desiatky obyvateľov Hviezdoslavovej ulice, Cesty mládeže a okolia sa zišli v stredu 25. februára s primátorom Jurajom ňíhom, viceprimátorom Milanom Ondrovičom a zamestnancami mesta, aby riešili otázku dopravy.
Diskusia mala dve časti. Najprv sa rozoberali možnosti upokojenia dopravy na Hviezdoslavovej ulici a v druhej polovici sa prítomní venovali situácii na Ceste mládeže.

Z odborného hľadiska je upokojenie dopravy na Hviezdoslavovej možné dosiahnuť dvomi spôsobmi. V rámci prvej možnosti by bola z dnes obojsmernej komunikácie zriadená jednosmerka. Podľa návrhu, ktorý predložilo mesto obyvateľom, by tu boli umiestnené parkovacie miesta na oboch stranách vozovky striedavo, aby musel vodič urobiť manéver, a tak by bol nútený znížiť rýchlosť. Toto riešenie by umožnilo urobiť tu aj cyklistickú komunikáciu. O tejto možnosti sa však väčšina prítomných občanov na stretnutí vyjadrila záporne.

Druhou možnosťou ako dosiahnuť zníženie rýchlosti prechádzajúcich vozidiel, je ponechanie obojsmernej komunikácie a umiestnenie dlhých alebo krátkych priečnych prahov, teda spomaľovačov. Tento návrh sa pozdával väčšine účastníkov. Ale občania s negatívnymi skúsenosťami so spomaľovačmi, ktoré sa v súčasnosti rekonštruujú, túto možnosť razantne odmietli.

Primátor občanom oznámil, že podal na MV SR návrh, aby  mestská polícia mohla merať rýchlosť statickými radarmi. Zriadenie statických radarov v tejto lokalite je totiž ďalšou možnosťou, ako upokojiť dopravu. „Radšej by som problém riešil takto ako stavebným zásahom,“ vyjadril sa primátor. 

Na ulici Cesta mládeže prekáža občanom prejazd nákladnej dopravy, ktorý ich v noci zobúdza a je príčinou neustáleho hromadenia nečistôt pri ich domoch. Okrem toho je cesta na tejto ulici v dezolátnom stave a občania tvrdia, že vďaka silnej záťaži, ktorú vytvárajú veľké mechanizmy, im každý deň na domoch a bytoch vznikajú škody.

Primátor obyvateľom vysvetlil, že zákon neumožňuje zakázať vjazd nákladnej dopravy do lokality, v ktorej sú umiestnené prevádzky daných firiem. Čo sa však mesto bude snažiť dosiahnuť, je obmedzenie prevádzky firiem v tejto lokalite v nočných hodinách a vymedzenie hodín prevádzky počas dňa. Najviac však môže v rámci ulice Cesta mládeže pomôcť komplexná rekonštrukcia cesty. Po nej občania priam volajú a mesto o ňu vyslovene žiadajú. Primátor účastníkom diskusie ozrejmil, že v posledných týždňoch dalo mesto do verejného obstarávania prípravu projektových dokumentácií na rekonštrukciu cesty na Ceste mládeže a niekoľkých ďalších ulíc. Ide však o veľmi nákladnú záležitosť, a preto v súčasnosti podniká kroky, aby mesto opravu nielen tejto cesty dokázalo postupne pokryť zo svojho rozpočtu.

Text, foto: N. Slobodová

Ďalšie
Bezpečnosť
28. 2. 2024
F-16 budú pôsobiť na letisku v Kuchyni

Nové stíhacie lietadlá F-16, ktoré mali podľa pôvodných plánov nastúpiť do služby na…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok