13. 2. 2023
Dopĺňame finančnú komisiu pri mestskom zastupiteľstve – chcete sa stať jej členom?

Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku pri mestskom zastupiteľstve dopĺňa svojich členov spomedzi verejnosti. V prípade záujmu stať sa členom komisie pošlite najneskôr v pondelok 20. februára mail na adresu jana.matuskova@malacky.sk. Svoju žiadosť doplňte krátkym popisom svojej odbornosti.  Preferujeme záujemcov s právnickým alebo ekonomickým vzdelaním.

Komisie v oblasti svojej pôsobnosti vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom, ktoré prerokúva mestské zastupiteľstvo. Vypracúvajú tiež návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste. Komisie tiež kontrolujú plnenie uznesení mestského zastupiteľstva a  dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta.

-red-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok