13. 2. 2023
Dopĺňame finančnú komisiu pri mestskom zastupiteľstve – chcete sa stať jej členom?

Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku pri mestskom zastupiteľstve dopĺňa svojich členov spomedzi verejnosti. V prípade záujmu stať sa členom komisie pošlite najneskôr v pondelok 20. februára mail na adresu jana.matuskova@malacky.sk. Svoju žiadosť doplňte krátkym popisom svojej odbornosti.  Preferujeme záujemcov s právnickým alebo ekonomickým vzdelaním.

Komisie v oblasti svojej pôsobnosti vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom, ktoré prerokúva mestské zastupiteľstvo. Vypracúvajú tiež návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste. Komisie tiež kontrolujú plnenie uznesení mestského zastupiteľstva a  dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta.

-red-

Ďalšie
Bezpečnosť
28. 2. 2024
F-16 budú pôsobiť na letisku v Kuchyni

Nové stíhacie lietadlá F-16, ktoré mali podľa pôvodných plánov nastúpiť do služby na…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok