8. 2. 2016
Doklady si už môžete vybaviť aj mimo miesta trvalého bydliska

Na Slovensku už funguje 44 klientskych centier štátnej správy, v ktorých si občania môžu jednoduchšie a pohodlne na jednom mieste vybaviť svoje úradné veci so štátom. Týka sa to samozrejme aj služieb dokladov, ktoré vydáva polícia – teda napríklad občianske či vodičské preukazy.

V súčasnosti o vydanie vodičského preukazu či o vydanie nového občianskeho preukazu za stratený, odcudzený alebo z dôvodu uplynutia platnosti môže požiadať občan na ktoromkoľvek oddelení dokladov, z ktorých sa mnohé nachádzajú priamo v klientskych centrách.

Ministerstvo vnútra však v tejto súvislosti opakovane upozorňuje na niekoľko výnimiek.

Naďalej platí, že prvý občiansky preukaz (pri dovŕšení 15 rokov) vydá občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru v územnom obvode, kde má občan trvalý pobyt. Napríklad ak má  15-ročný občan trvalý pobyt v I. a III. okrese Bratislavy, o prvý občiansky preukaz požiada v novom klientskom centre na Tomášikovej ulici. V ostatných prípadoch je potrebné požiadať o prvý občiansky preukaz na pracoviskách dokladov podľa miesta trvalého pobytu.

Stále tiež platí, že občania, ktorí majú vydané občianske preukazy pred 30. júnom 2008,  môžu požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu len na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru v územnom obvode podľa miesta trvalého pobytu.

Takisto žiadosti o výmenu alebo obnovenie zahraničného vodičského preukazu občan podáva  na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste, kde má evidovaný pobyt.

-MVSR-
 

 

Ďalšie
Rozvoj
Cykloturistika
24. 6. 2024
Rozvoj cyklodopravy je naším spoločným cieľom

Podpora bezpečnej cyklodopravy bola hlavným cieľom cyklojazdy Malackami, ktorá sa konala vsobotu 8…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok