8. 2. 2016
Doklady si už môžete vybaviť aj mimo miesta trvalého bydliska

Na Slovensku už funguje 44 klientskych centier štátnej správy, v ktorých si občania môžu jednoduchšie a pohodlne na jednom mieste vybaviť svoje úradné veci so štátom. Týka sa to samozrejme aj služieb dokladov, ktoré vydáva polícia – teda napríklad občianske či vodičské preukazy.

V súčasnosti o vydanie vodičského preukazu či o vydanie nového občianskeho preukazu za stratený, odcudzený alebo z dôvodu uplynutia platnosti môže požiadať občan na ktoromkoľvek oddelení dokladov, z ktorých sa mnohé nachádzajú priamo v klientskych centrách.

Ministerstvo vnútra však v tejto súvislosti opakovane upozorňuje na niekoľko výnimiek.

Naďalej platí, že prvý občiansky preukaz (pri dovŕšení 15 rokov) vydá občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru v územnom obvode, kde má občan trvalý pobyt. Napríklad ak má  15-ročný občan trvalý pobyt v I. a III. okrese Bratislavy, o prvý občiansky preukaz požiada v novom klientskom centre na Tomášikovej ulici. V ostatných prípadoch je potrebné požiadať o prvý občiansky preukaz na pracoviskách dokladov podľa miesta trvalého pobytu.

Stále tiež platí, že občania, ktorí majú vydané občianske preukazy pred 30. júnom 2008,  môžu požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu len na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru v územnom obvode podľa miesta trvalého pobytu.

Takisto žiadosti o výmenu alebo obnovenie zahraničného vodičského preukazu občan podáva  na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste, kde má evidovaný pobyt.

-MVSR-
 

 

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok