10. 11. 2023
Dobrovoľníci umiestňovali vtáčie búdky

Každý rok si veľké množstvo vtáčích párov v našich parkoch hľadá svoju dutinu. Iba málo z nich si ju dokáže vytesať. Pri tomto veľkom množstve dutinových hniezdičov nie je div, že vtáky ochotne obsadia aj búdky vyrobené človekom. Malacky dostali od Vojenských lesov a majetkov (VLM, o. z. Malacky) sedemdesiat drevených vtáčích búdok „sýkorníkov“, ktoré umiestňovali dobrovoľníci.

          Na sídlisku Juh pribudli búdky už pred časom. Ich inštaláciu inicioval poslanec MsZ Štefan Hronček a spolu s dobrovoľníkmi premenili nadšenie na dobrý skutok. Túto jeseň inštalovali búdky zase naši skauti zo 69. zboru M. R. Štefánika, rozmiestnili ich po celom Zámockom parku. Spoluprácu mesta s VLM odštartovali na referáte správy zelene Mestského úradu Malacky s cieľom zabezpečiť pre vtáctvo vhodné podmienky na hniezdenie, a podporiť tak biodiverzitu v našom meste. „Búdky neslúžia na kŕmenie vtákov, ako by ste si možno mysleli. Sú určené na hniezdenie, teda znášanie vajec a odchov mláďat,“ vysvetľuje referent životného prostredia Kamil Ftáčnik.

          „Vtáčie búdky pre nás vyrába chránená dielňa v Žakovciach. Spolupracujeme s rôznymi organizáciami, ktoré nám pomáhajú búdky umiestňovať. V Malackách sme vďační skutom aj pánovi Hrončekovi, ktorí nám spolu s detskými dobrovoľníkmi pomohli búdky rozvešať,“ hovorí Richard Hájek z VLM, o. z. Malacky, a zároveň poslanec MsZ.

           Ak by ste sa niekedy počas prechádzky chceli pozrieť na búdky, tak napríklad na sídlisku Juh ich je niekoľko v malom parčíku pri zrekonštruovaných parkoviskách medzi ulicami M. Tillnera a F. Malovaného, ďalšie sú v centrálnej časti Juhu na ploche, kde osádzajú máj. V Zámockom parku by ste búdky našli v okolí kaplnky či športovísk. Každá búdka má svoje číslo a bude pravidelne monitorovaná, aby sa zistili druhy a počet vtákov.

         K. Ftáčnik: „Úprimne sa teším, že sme dospeli k takejto spolupráci, a to v pomerne krátkom čase. Už teraz môžem prezradiť, že sme nadviazali komunikáciu aj s ďalšími organizáciami v našom meste, ktoré aktivitami prispejú nielen k podpore biodiverzity, ale aj k čistejšiemu a vzhľadnejšiemu prostrediu.“

Text: N. Jánošová, foto: Š. Hronček, N. Jánošová

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok