3. 4. 2017
Do práce na bicykli
S jarným obdobím opäť prichádza celoslovenské podujatie Do práce na bicykli, ktoré podporuje cyklistickú dopravu, čistejšie ovzdušie a krajšie prostredie. Malacky sú už zaregistrované, tak neváhajme, zapojme sa a zmerajme si sily s tímami z iných miest!

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy (inštitúcie) a tímom študentov z rovnakej školy, ktorí budú počas mája dochádzať do práce, resp. do školy na bicykli. U študentov je podmienka, aby v deň začiatku súťaže, t. j. 1. mája 2017, dosiahli vek minimálne 15 rokov. Výsledky sa zapisujú do systému na stránke www.dopracenabicykli.eu. Zaregistrovať sa treba najneskôr do 5. mája.

Pravidlá súťaže:

1.    prihlásiť sa môžu iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií.
2.    jeden tím môže mať 2 – 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne 2 členov, najviac však 4 členov. Študenti uvádzajú IČO školy.
3.    každý súťažiaci sa môže do súťaže zaregistrovať iba raz. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie pravidiel. Tímy, v ktorých je takýto súťažiaci zaregistrovaný, nebudú zaradené do žrebovania o ceny.
4.    vyplnením prihlasovacieho formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a že bude čestne a pravdivo nahlasovať najazdené kilometre.
5.    každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do 31. mája 2017. Súťažiaci si pri evidencii vyberá z týchto možností:
•    bydlisko – zamestnanie: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania
•    zamestnanie – bydlisko: cesta na bicykli zo zamestnania do miesta bydliska
•    oba smery: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania a späť
•    bez bicykla: dnes nebol bicykel použitý, uveďte iný spôsob dopravy
6.    do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce. Počítajú sa aj cesty cez víkend, ak súťažiaci išiel do/z práce. Za jeden deň je možné absolvovať maximálne 2 súťažné jazdy.
7.    vozokilometre v rámci pracovného času – t. j. „pracovné pochôdzky“ sa nezapočítavajú (boli by tým znevýhodnení súťažiaci, ktorí v pracovnom čase zotrvávajú na jednom mieste a neúmerne by boli zvýhodnené iné zamestnania ako napríklad kuriér).
8.    jazdy je potrebné evidovať denne, spätne je možná evidencia najneskôr do 4 dní. Za kompletnú evidenciu zodpovedá vedúci tímu.
9.    v rámci tzv. bonusovej kategórie sa bude posudzovať to, či aspoň 2/3 všetkých ciest do práce a z práce konkrétneho jednotlivca boli uskutočnené na bicykli, alebo súťažiaci najazdil počas súťaže minimálne 500 kilometrov na bicykli.
10.    organizátori/lokálni koordinátori súťaže si vyhradzujú právo navštíviť účastníka súťaže na pracovisku, aby overili jeho skutočnú existenciu.
11.    každý súťažiaci má právo kedykoľvek ukončiť svoju účasť v súťaži tým, že to nahlási usporiadateľom. Jeho kilometre budú zmazané aj v evidencii na internetovej stránke.


Viac informácií:
www.dopracenabicykli.eu
www.facebook.com/dopracenabicykli


Hlavnou motiváciou by mal byť dobrý pocit každého, že robí niečo pre svoje zdravie, svoje mesto a životné prostredie. Kampaň Do práce na bicykli je však aj súťaž, a preto je pripravených aj niekoľko hodnotných cien. Organizačným a odborným garantom súťaže je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, www.ocibb.sk.

G. Bedard, koordinátorka kampane za MsÚ Malacky
Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok