26. 4. 2017
Do práce na bicykli – ešte stále je možné prihlásiť sa do obľúbenej kampane
Celoslovenské podujatie Do práce na bicykli, ktoré podporuje cyklistickú dopravu, čistejšie ovzdušie a krajšie prostredie, je opäť tu. Malacky sú už zaregistrované, tak neváhajme, zapojme sa a zmerajme si sily s tímami z iných miest!  Zakúpenie originálneho súťažného trička je možné, nie je to však podmienkou. Viac o tričkách ku kampani Do práce na bicykli sa dočítate tu: http://www.dopracenabicykli.eu/o-trickach

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy (inštitúcie) a tímom študentov z rovnakej školy, ktorí budú počas mája dochádzať do práce, resp. do školy na bicykli. U študentov je podmienka, aby v deň začiatku súťaže, t. j. 1. mája 2017, dosiahli vek minimálne 15 rokov. Výsledky sa zapisujú do systému na stránke www.dopracenabicykli.eu. Zaregistrovať sa treba najneskôr do piatku 5. mája.

Koordinátorkou kampane za mesto je Gabriela Bedard z MsÚ Malacky, kontakty: 034 / 79 66 194, gabriela.bedard@malacky.sk. Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na ňu obrátiť.

Pravidlá súťaže:
1.    prihlásiť sa môžu iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií.
2.    jeden tím môže mať 2 – 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne 2 členov, najviac však 4 členov. Študenti uvádzajú IČO školy.
3.    každý súťažiaci sa môže do súťaže zaregistrovať iba raz. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie pravidiel. Tímy, v ktorých je takýto súťažiaci zaregistrovaný, nebudú zaradené do žrebovania o ceny.
4.    vyplnením prihlasovacieho formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a že bude čestne a pravdivo nahlasovať najazdené kilometre.
5.    každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do 31. mája 2017. Súťažiaci si pri evidencii vyberá z týchto možností:
•    bydlisko – zamestnanie: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania
•    zamestnanie – bydlisko: cesta na bicykli zo zamestnania do miesta bydliska
•    oba smery: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania a späť
•    bez bicykla: dnes nebol bicykel použitý, uveďte iný spôsob dopravy
6.    do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce. Počítajú sa aj cesty cez víkend, ak súťažiaci išiel do/z práce. Za jeden deň je možné absolvovať maximálne 2 súťažné jazdy.
7.    vozokilometre v rámci pracovného času – t. j. „pracovné pochôdzky“ sa nezapočítavajú (boli by tým znevýhodnení súťažiaci, ktorí v pracovnom čase zotrvávajú na jednom mieste a neúmerne by boli zvýhodnené iné zamestnania ako napríklad kuriér).
8.    jazdy je potrebné evidovať denne, spätne je možná evidencia najneskôr do 4 dní. Za kompletnú evidenciu zodpovedá vedúci tímu.
9.    v rámci tzv. bonusovej kategórie sa bude posudzovať to, či aspoň 2/3 všetkých ciest do práce a z práce konkrétneho jednotlivca boli uskutočnené na bicykli, alebo súťažiaci najazdil počas súťaže minimálne 500 kilometrov na bicykli.
10.    organizátori/lokálni koordinátori súťaže si vyhradzujú právo navštíviť účastníka súťaže na pracovisku, aby overili jeho skutočnú existenciu.
11.    každý súťažiaci má právo kedykoľvek ukončiť svoju účasť v súťaži tým, že to nahlási usporiadateľom. Jeho kilometre budú zmazané aj v evidencii na internetovej stránke.


Viac informácií:
www.dopracenabicykli.eu
www.facebook.com/dopracenabicykli

Hlavnou motiváciou by mal byť dobrý pocit každého, že robí niečo pre svoje zdravie, svoje mesto a životné prostredie. Kampaň Do práce na bicykli je však aj súťaž, a preto je pripravených aj niekoľko hodnotných cien. Organizačným a odborným garantom súťaže je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, www.ocibb.sk.
Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok