21. 9. 2009
Dni cestovného ruchu v Malackách

Oslavu začlenenia národnej kultúrnej pamiatky – synagógy v Malackách do projektu Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva Malacky pripravili počas prvého z dvoch Dní cestovného ruchu (25. a 26. septembra), ktoré tento rok charakterizuje heslo Spolu vám ukážeme viac.

Myšlienka zapojenia viacerých subjektov do prezentácie skrytých historických hodnôt širokej verejnosti našla podporu a vďaka spolupráci zúčastnených v sobotu 26. 9. Malacky sprístupnia verejnosti okrem doteraz bežne ponúkaných prehliadok aj návštevu bývalého františkánskeho kláštora (objekt súčasného Gymnázia sv. Františka z Assisi a Základnej školy Mansvéta Olšovského), prehliadku pálfiovského kaštieľa či výstavu dobových fotografií mesta v podnikateľskom inkubátore.

Prvý deň (piatok 25. 9.) Malačania sústreďujú pozornosť na synagógu, ktorá je jedinečným architektonickým skvostom a na Slovensku jediným zachovaným dielom slávneho viedenského architekta a bratislavského rodáka Wilhelma Stiassneho. Postavil ju Malačan a pálfiovský staviteľ János Terebessy. Za účasti odborníkov a predstaviteľov Ústredného zväzu židovských náboženských obcí a viacerých židovských organizácií tretieho sektora sa o 9.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Malackách začne seminár pri príležitosti zapojenia synagógy do projektu, nad ktorým má záštitu Rada Európy i Ministerstvo kultúry SR. Malačania na   podujatie, ktoré vyvrcholí odhalením identifikačnej tabule na synagóge o 11.00 h, pozvali aj ministra kultúry SR M. Maďariča, bratislavského župana V. Bajana, vrcholných predstaviteľov mesta a študentov oboch mestských  gymnázií.  

V sobotu 26. 9. od 9.00 do 13.30 h Malacky očakávajú nápor záujemcov o prehliadku mesta a jeho turistických magnetov. Organizátori odporúčajú pred začiatkom prehliadok navštíviť Turisticko-informačnú kanceláriu (budova Inkubátora, Bernolákova), kde dostanú plán okruhu so sprievodcom i tipy na individuálne návštevy zaujímavých miest. Sprievodcovia prevedú skupiny centrom mesta, privedú ich ku kláštoru, kostolu  s vzácnou kaplnkou svätých schodov a viacerými pozoruhodnosťami (epitaf Mikuláša Pálfiho, organ, oltár, Pálfiho srdce), kryptám s pozostatkami Pálfiovcov, františkánov i vážených mešťanostov a k synagóge. V každom objekte bude na skupiny čakať osobitný sprievodca.

Prechádzku ku kaštieľu budú návštevníci absolvovať po odporúčanej trase bez sprievodcu, no v objekte dostanú odborný výklad sprievodcu, ktorý ich prevedie dokonca aj legendami opradeným podzemím. Sami môžu navštíviť Múzeum Michala Tillnera, kde sa okrem stálej zbierky predmetov z bežného života a obrazov M. Tillnera nachádza aj výstava obrazov Ľudovíta Fullu, ktorý krátko pôsobil v Malackách ako pedagóg slávneho františkánskeho gymnázia.

Galéria Mestského centra kultúry ponúka výstavu zo života herečky a „záhoráckej kráľovnej“ Márie Kráľovičovej. Centrum voľného času (Ul. M. Rázusa) sa do Dní cestovného ruchu zapája organizovaním podujatia pre seniorov, ktorí budú vytvárať mandalu z plodov jesene.

K lepšej atmosfére počas dňa prispejú: mládežnícka skupina TONIK zo Základnej umeleckej školy v Malackách, ktorá bude koncertovať v uliciach mesta, nezisková organizácia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Vstúpte, ktorej klienti budú prezentovať výrobky zo svojich tvorivých dielní, výtvarníci  z ateliéru v objekte synagógy si vynesú umelecké náradie na ulicu a ukážu, aká krása za múrmi synagógy vzniká.

Mestský klub dôchodcov podporil podujatie  pečením záhoráckych koláčikov pre návštevníkov a ich ponúkaním priamo pred jednotlivými objektmi.         

-ts-

 

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok