1. 2. 2016
Dnes je posledná možnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností treba doručiť na mestský úrad najneskôr v pondelok 1. februára 2016.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí podať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v predchádzajúcom roku (t. j. v roku 2015) nadobudla nehnuteľnosť alebo u nej došlo k zmene z titulu vlastníctva k nehnuteľnosti. Daňovník, u ktorého nenastala nijaká zmena, nemusí podávať daňové priznanie. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú daňovníci povinní podať najneskôr do 31. januára. Vzhľadom na to, že 31. január tento rok pripadol na nedeľu, daňové priznanie sa môže podať ešte v pondelok 1. februára 2016.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
• daň z pozemkov
• daň zo stavieb
• daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Ak daňovník nepodá daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote, správca dane mu môže uložiť pokutu až do výšky 3000 eur.

-ts/red-

 

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok