11. 10. 2023
Dlhoročná idea kultúrneho domu už má svoju podobu

Malacky sa môžu stať urbanisticky príťažlivým mestom, tvrdia architekti

Pozvánka na verejnú prezentáciu návrhu kultúrneho domu vo verejnosti zarezonovala a Malačania zaplnili rokovaciu miestnosť na 5. poschodí mestského úradu. Podoba budúceho kultúrneho stánku v našom meste sa hľadala v medzinárodnej architektonickej súťaži. Jednoznačným víťazom sa stal návrh ateliéru N/A autorov Benjamína Brádňanského a Víta Haladu. Druhé miesto obsadilo Totalstudio a ako tretí sa umiestnil návrh ateliéru young.s architekti. Porota udelila aj mimoriadnu cenu – dostal ju ateliér DOXA. V súčasnosti prebieha priame rokovacie konanie mesta s víťazom súťaže na projektovú dokumentáciu.

Kultúrny dom vyrastie v centre Malaciek pri križovatke Zámockej a Radlinského. Na tomto mieste momentálne stojí bývalá budova mestského úradu, ktorá ešte predtým slúžila ako sídlo spoločnosti Nafta Gbely.

Dvojkolová súťaž

Architektonickú súťaž vyhlásilo mesto v júli 2021. Členmi poroty boli členovia Slovenskej komory architektov Martin Jančok a Martin Kusý ml., člen Českej komory architektov Marek Chalupa, architekt mesta Malacky Branislav Škopek a viceprimátor Malaciek Milan Ondrovič, ktorý zároveň vedie Útvar strategického rozvoja MsÚ Malacky. 

V prvom kole uchádzači predstavovali urbanisticko-architektonické koncepčné riešenie širšieho verejného priestoru vrátane revitalizácie Zámockej ulice okolo hotela Atrium, synagógy, budovy štátnej polície a obchodných domov Jednota a Lidl. Do súťaže prišlo 25 návrhov. „Potešila nás vysoká účasť, pretože v týchto súťažiach to nebýva časté,“ skonštatoval člen poroty M. Ondrovič.

Tri najlepšie postúpili do 2. kola, kde sa predkladali podrobné architektonické riešenia. Jednotliví uchádzači mali voľnú ruku v tom, či do návrhu kultúrneho domu zakomponujú v nejakej podobe aj starú budovu mestského úradu, alebo ju navrhnú odstrániť. Víťazný návrh ráta s jej zbúraním, čím sa posilní výšková dominantnosť kostola v centre mesta.  „Ide o najkvalitnejší projekt zo všetkých, zároveň je ambiciózny a mestotvorný,“ zhodnotil M. Ondrovič.

Základné rozdelenie priestorov

Budúci kultúrny dom podľa návrhu tvoria bloky pre Základnú umeleckú školu a Mestské centrum kultúry s knižnicou.

Základná umelecká škola bude mať vlastnú sálu, ktorá sa dá spolu s hlavnou sálou využiť na väčšie kultúrne podujatia, napríklad na festivaly. Knižnica je vo víťaznom návrhu samostatný veľkorysý objekt s troma poschodiami, kde nechýba priestor na besedy. Veľká sála  je navrhnutá ako multifunkčná, pretože má zasúvacie hľadisko a rozoberateľné javisko.  Bude mať 350 miest na sedenie alebo 700 – 800 miest na státie. Malá sála bude mať kapacitu 50 miest.

Všetky objekty majú na prízemí prenajímateľné priestory, ktoré oživia celý priestor. Pod celou plochou budovy bude podzemné parkovisko pre maximálne 90 vozidiel.

„Súťažný návrh spred dvoch rokov sa stále rozpracúva. Eventuálne zmeny projektu môžu súvisieť s finančnými možnosťami mesta a s jednotlivými technickými možnosťami. Navrhovaný tvar objektu a objemy hmoty zostanú,“ zdôraznil jeden z autorov víťazného projektu, architekt Benjamín Brádňanský.

Zdôvodnenie autorov

„Malacky sa môžu stať urbanisticky príťažlivým mestom,“ uviedol B. Brádňanský. Zámerom autorov bolo uzavrieť riešený priestor, posilniť líniu Zámockej ulice v smere k parku a vytvoriť pasáž s mikronámestím. „Chceme vytvoriť čo najpríjemnejší priestor pre ľudí, ktorým sa dá bez problémov prejsť. Je to zároveň priestor, ktorý sa dá aj v budúcnosti dopĺňať.“

Ako vysvetlil, všetky prvky na budove majú svoj zmysel. „To, čo vyzerá ako „zuby“ na streche, sú svetlíky na prenikanie denného svetla. Cez okná na fasáde môžu zasa okoloidúci vidieť, že toto miesto – a v širšom ponímaní aj mesto – žije.“

 Autori posunuli fasádu kultúrneho domu bližšie k línii Radlinského ulice. V súčasnosti sú tam parkovacie miesta pred starou budovou MsÚ. „Toto miesto je veľmi vzácne na to, aby sa tam parkovalo a aby sa celý priestor prehrieval.“

 Na verejnej prezentácií vyslovili obyvatelia Radlinskáho ulice (slepej bočnej vetvy) obavy zo zvýšenia intenzity dopravy, keďže vjazd do podzemnej garáže je navrhnutý práve odtiaľto. „Z hľadiska dopravy v tejto časti Radlinského sa počas konania kultúrnych akcií určite zvýši premávka, avšak nemyslím si, že to bude nejako obmedzujúce, skôr to bude iba nárazové a iba párkrát do týždňa. K žiadnemu trvalému zvýšeniu dopravy nepríde, práve naopak: po dokončení rekonštrukcie železničnej trate sa zruší prejazd na Pezinskej a Radlinského, vďaka čomu sa v tejto lokalite výrazne zníži intenzita dopravy,“ povedal poslanec MsZ Adam Janík.

Architekti B. Brádňanský a V. Halada sú spolu s Marošom Grešom okrem iného držiteľmi prestížnej architektonickej Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2019.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský


Podrobné informácie k súťaži sú zverejnené na profesionálnom architektonickom portáli www.archinfo.sk, sekcia SÚŤAŽE.


Hodnotenie poroty – víťazný návrh:

Organizácia budov do bloku, spevnenie profilov priľahlých ulíc potvrdením stavebnej čiary v stope uličnej čiary, nastavenie primerane vysokej miery využitia pozemku bloku v centre mesta, udržanie primeranej hladiny zástavby, artikulácia verejného a poloverejného priestoru a v neposlednom rade individualizácia charakteru jednotlivých budov sú hlavnými atribútmi návrhu, ktoré porota hodnotí ako najvhodnejšie východiská pre reguláciu územia a vhodný predpoklad pre realizáciu kultúrneho domu na tomto mieste.
Návrh overil vhodnosť využitia pozemkov bloku pre väčšiu kapacitu, než vyžaduje stavebný program uvažovaného kultúrneho domu. Takto uvažovaná hustota zástavby sa javí na tomto mieste centra mesta ako dôvodná a primeraná, a to tak z pohľadu historických hodnôt miesta, tak z dlhodobého horizontu plánovania rozvoja mesta.


Návrh, ktorý skončil na 2. mieste

Ateliér Totalstudio: Ing. arch. Michal Kontšek, Mgr. art. Aleš Šedivec, Ing. arch. Miroslava Kamenská, Mgr. art. Tomáš Tokarčík

Časť hodnotenia návrhu ateliéru Totalstudio

Návrh predstavuje formáciu dvoch objektov – prestavby existujúcej budovy bývalého Mestského úradu a novostavby kultúrneho domu. Je pragmatický, ekonomický a z pohľadu výstavby veľmi realistický. Súčasne deklaruje ambíciu byť ekologicky a kultúrne udržateľným. V súvislosti s tým porota oceňuje prejavenú zodpovednosť a odvahu zachovať predmetnú budovu napriek tomu, že súčasná verejná mienka je skôr za jej odstránenie. Veľmi pozitívne je hodnotené aj jednoznačné umiestnenie nového objektu kultúrneho domu pozdĺž bytového domu, čím dochádza k zamedzeniu potenciálne konfliktného vzťahu obytnej štruktúry s budúcim rušným verejným priestranstvom.


Návrh, ktorý skončil na 3. mieste

Ateliér young.s architekti: Ing. arch Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Lucia Višváderová

Časť hodnotenia návrhu ateliéru young.s architekti

Návrh v porovnaní s prvým kolom figúru kultúrneho centra zjednodušil do pôdorysného tvaru písmena L – vzniká tak plocha nástupného plató, ktorá sa orientuje na kompozičnú os Zámockej ulice. Plató je artikulované znížením oproti nivelete Zámockej ulice. Zároveň sa znížením tejto nivelety dostane jestvujúce pozemné podlažie výškového domu zo severnej strany fasády na parter. Do takto vytvoreného plató je potom orientovaný aj foyer hlavnej sály, samotná sála a taktiež prevádzka kaviarne.


OTÁZKY A ODPOVEDE Z DISKUSIE

Bude kultúrny dom odhlučnený?

Zvuková záťaž sa bude riešiť s odborníkmi.

Je možné hľadať vjazd do podzemnej garáže inde než od činžiaku na Radlinského, ako je plánovaný?

Ak by sme hľadali vjazd do garáže inde, zrušíme ambíciu pešieho priestoru zo Zámockej.

Budú sa rušiť parkovacie miesta na Radlinského?

Parkovacia kapacita v lokalite zostáva. V povoľovacom procese sú nové pozdĺžne parkovacie miesta  na druhej strane Radlinského.

Vo svete je trend spoločných priestorov – mladí, ateliéry, skúšobne atď. Počíta sa s niečím takým aj v novom kulturáku?

O priestoroch tohto typu sa uvažuje v kaštieli. Okrem toho, mesto rekonštruuje sálu v Spoločenskom dome.

Budú v kulturáku klubovne napríklad pre dôchodcovské organizácie?

S klubovňami sa prioritne neráta.

Existujú nejaké konkrétne termíny?

Ak sa podarí podpis zmluvy k projektovej dokumentácii, bude nasledovať povoľovací proces. V tom prípade by sa mohla výstavba začať niekedy v roku 2025.

Ako sa zvažuje financovanie?

Určite pôjde o viaczdrojové financovanie. Mesto sa určite bude uchádzať o externé zdroje od štátu či BSK.

Aká bude možnosť automobilovej dopravy v lokalite, napríklad na poštu?

Zámocká by mala byť pešia zóna.


Lívia Spustová, riaditeľka Základnej umeleckej školy

            Víťazný projekt sa mi veľmi páči. Som rada že naša Zuška bude mať vynikajúce priestory a prostredie na svoje fungovanie, čo výrazne prispeje k lepšej a modernejšej škole.  Momentálne ešte riešime koncept usporiadania priestoru, keďže požiadavky, ktoré sme zadali pred niekoľkými rokmi, sa zmenili a nastal určitý progres vývoja školy. Takýto „kultúrny stánok“ v našom meste chýba a ja pevne verím, že sa  projekt takéhoto  rozmeru podarí v blízkej budúcnosti zrealizovať.


Jana Zetková, riaditeľka Mestského centra kultúry

            V depozite Mestského centra kultúry máme uložených 5 projektov  kultúrnych domov, ktoré mali byť v minulosti postavené v Malackách. Verím, že tento ambiciózny projekt nezostane opäť „v šuflíku“ a mesto získa konečne kultúrny stánok, aký si zaslúži.


Alfréd Swan, herec, čestný občan Malaciek

            Keď som bol malý, v 50. rokoch môj otec – pracovník ONV – priniesol dobrú správu: na námestí sa bude stavať kultúrny dom. Potešilo ma to, lebo už vtedy som bol amatérsky divadelník.

            Žiaľ, po čase bolo po nádejách. Kultúrny dom sa postavil v Stupave a v Pezinku, my sme vyšli naprázdno. Odvtedy uplynulo vyše 60 rokov.

            So záujmom som si pozrel všetky návrhy, a ten víťazný sa mi páči najviac. Dôležité je, aby tam bolo aj zázemie pre umelcov. V meste sú dva divadelné súbory, a napríklad nemajú kde uložiť kulisy. 

            Zároveň súcitím s obyvateľmi Radlinského ulice, ktorí sa obávajú hluku zo stavby, ale všetko nové prináša aj takéto problémy.

            Mesto potrebuje kultúrny dom ako soľ. Snáď nezostane iba v plánoch.


Katarína Trenčanská, poslankyňa MsZ

            Historicky dlhá téma sa zhmotnila do reálneho projektu. Teší ma, že okrem kultúrneho zážitku a združovania sa ľudí v prospech kultúrneho rozvoja zastreší potreby aj kultúrno – umeleckých organizácií nášho mesta, ktoré nové priestory nutne potrebujú: výtvarný ateliér pre ZUŠ a priestory pre knižnicu.

            Celá malacká kultúrna obec s nadšením očakáva začiatok realizácie, ktorá by mala byť podľa architektov a viceprimátora najskôr o 2 roky. Verím, že pripomienky, ktoré vzišli z otvorenej debaty, sa budú riešiť v prospech ľudí, ktorí v blízkosti bývajú, aby sa im neznížil komfort bývania, ale aby s úsmevom mohli prejsť takpovediac „v papučkách“ na výborné kultúrne menu.

            Všetkým nám držím palce!


Adam Janík, poslanec MsZ

                Architektonický návrh kultúrneho domu je pomerne odvážny, ale nedovolím si ho spochybňovať. Z môjho pohľadu je dobré umiestniť v centre mesta architektonicky hodnotné a zaujímavo pôsobiace budovy, keďže sme, žiaľ, v Malackách v minulosti prišli o historické centrum. Zároveň súhlasím s tým, aby bola budova bývalého mestského úradu zbúraná. Jej prerábka a začlenenie do kultúrneho domu by bola komplikovaná a výsledok by vôbec nebol taký dobrý, čo architekti na prezentácii aj vysvetlili. Z pohľadu vnútorného vybavenia kultúrneho domu bola súťaž dobre zadaná a ak sa toto podarí zrealizovať, budem to považovať za ešte väčší úspech, než je športová hala.

            Tento kultúrny dom by bol pre Malacky neskutočným prínosom. Jeho realizáciu budem z mojej pozície plne podporovať. 


Ďalšie
Šport
15. 4. 2024
Úspešná súťaž karate v Malackách

Karate klub TJ Strojár Malacky aj tento rok organizoval regionálnu súťaž spodporou Asociácie…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Oznamy
15. 4. 2024
Stavebný úrad je oddnes do stredy zatvorený

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu školenia je od pondelka 15. apríla do stredy 17. apríla…

Zobraziť celý článok