20. 4. 2012
Dlhá rozprava o kanalizácii a situácii v nemocnici

19. apríla sa konalo 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

Poslanci si vypočuli ústnu informáciu o abdikácii riaditeľky Mestského centra sociálnych služieb Daniely Mračnovej. Primátor Jozef Ondrejka informoval, že abdikácia bola mestu doručená 29. marca. Primátor následne poveril dočasným zastupovaním riaditeľky MsCSS prednostu MsÚ Dušana Vavrinca. Zároveň bolo vypísané výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa tejto príspevkovej organizácie mesta Malacky.

Ďalším bodom programu bola informácia o príprave realizácie projektu Záhorie, Malacky – odkanalizovanie. Poslanec Jozef Mračna navrhol, aby bola do projektu dodatočne zapracované aj odkanalizovanie zvyšku Stupavskej ulice. Vedúci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia MsÚ Dušan Prokop vysvetlil, že v zadaní projektu bola pôvodne aj táto časť ulice, ale Európska únia ju zamietla s tým, že tam už kanalizácia vybudovaná je, hoci stará. MsZ napokon prijalo uznesenie, ktorým ukladá MsÚ predložiť na júnové zasadnutie zastupiteľstva návrh na realizáciu výstavby kanalizácie v tej časti Stupavskej ulice, ktorá nespadá pod projekt Záhorie, Malacky – odkanalizovanie. Viac informácií o projekte Záhorie, Malacky – odkanalizovanie nájdete v nabližšom čísle Malackého hlasu.


Poslanci ďalej rokovali o situácii v Nemocnici v Malackách, najmä o zavádzaní poplatkov a o problémoch so mzdami zdravotných sestier. Na zasadnutie bol pozvaný aj riaditeľ Nemocničnej a.s. Peter Kalenčík, z účasti sa ospravedlnil. Na zasadnutie ale prišla početná skupina zdravotných sestier. Uviedli, že zamestnávateľ ich núti podpisovať dodatky pracovných zmlúv, ktoré z nich robia administratívne pracovníčky, ktorým mzda nemusí byť zvýšená. Požiadali poslancov, aby to zastavili. MsZ prijalo uznesenie, v ktorom žiada primátora mesta ako zástupcu akcionára Mesta Malacky v Nemocničnej a.s., aby požiadal o zvolanie zasadnutia predstavenstva Nemocničnej, a.s., na tému riešenia tohto problému. Predstavenstvo má rokovať aj o nedávno zavedenom systéme poplatkov za vyšetrenia. Poslanci uznesením ďalej na základe návrhu poslanca Jozefa Mračnu vyzývajú riaditeľa Nemocničnej a.s.  k účasti na verejnom stretnutí s obyvateľmi mesta. Výzvu adresovali poslanci aj predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja Pavlovi Frešovi. Ten sa má bezodkladne zaoberať situáciou v Nemocnici v Malackách.

 – mija –

Ďalšie
Šport
23. 4. 2024
Záhoráci vstúpili do bojov o 5. miesto prehrou

Hádzanári Stupavy a Malaciek Záhoráci sa po vypadnutí vo štvrťfinále play off predstavia v skupine…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 4. 2024
V Šali to nevyšlo, Malačania zlomení v druhom polčase

V Šali to nevyšlo, Malačania zlomení v druhom polčase Futbalisti FC Žolík Malacky prehrali v 23…

Zobraziť celý článok