11. 12. 2013
Discgolf v Zámockom parku nebude

Discgolfové turnaje sa v Zámockom parku hrať nebudú, zato si onedlho budeme môcť zacvičiť na exteriérových fitnes zariadeniach.

Malacky žiadali v úvode novembra Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) o povolenie na zriadenie ihriska pre discgolf v areáli Zámockého parku. Išlo by teda u umiestnenie niekoľkých discgolfových košov a vyčlenenie určitého priestoru pre hru. Úrad žiadosť zamietol s odôvodnením, že Malacký kaštieľ spolu s parkom sú národnou kultúrnou pamiatkou chránenou v zmysle pamiatkového zákona. Od 50. rokov 20. storočia boli síce do parku včleňované športové zariadenia – futbalové ihrisko či tenisové kurty. Tieto zásahy však narušili pôvodnú kompozíciu historického parku. Vzhľadom na značný rozsah športových plôch (1/3 plochy parku) nie je podľa KPÚ žiaduce ich ďaľšie rozširovanie a zásah do krajinárskeho parku pochádzajúceho z 19. storočia. Zámocký park je využívaný verejnosťou na krátkodobú dennú rekreáciu obyvateľov mesta, ktorú by mohla existencia discgolfového ihriska negatívne ovplyvniť.

V novembri však mesto žiadalo KPÚ aj o vyjadrenie k inštalácii exteriérových fitnes prvkov rovnako v Zámockom parku. Tento zámer pamiatkový úrad odobril s tým, že typ, lokalizácia i montáž budú s KPÚ prerokované vopred.

Text, foto: N. Slobodová

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok