10. 7. 2013
Deti z CVČ vyrážajú do prírody
Tohto týždňový turnus denného detského tábora CVČ s názvom Letná mozaika si užívajú deti z Malaciek a okolia naozaj naplno. Typicky letné počasie im umožňuje veľa času tráviť v prírode, na výletoch okorenených poznávacími aj zábavnými aktivitami. „Už sme boli spolu na Devíne, Kamennom Mlyne v usadlosti s domácimi zvieratami, prezreli sme si Malacký kaštieľ či hľadali poklad,“ priblížila Z. Lednárová z CVČ v Malackách.

Spomedzi štyroch júlových denných táborov v trvaní jedného týždňa sú všetky zaplnené a rodičia si už zvykli, že svoje ratolesti zverujú do bezpečného a podnetného prostredia, ktoré im zabezpečí nielen kvalitne strávený čas v kruhu rovesníkov, ale aj stravu. „Popoludní sa stihneme aj okúpať na plavárni a zajtra nás čaká výlet pešo k Motelu M,“ vymenúva aktivity ďalšia z vychovávateliek.

Piatok bude patriť veľkej olympiáde a oceňovaniu najúspešnejších tímov. Všetci sú zvedaví, komu sa ujde prvenstvo. Deti sa totiž zaradili do štyroch skupín, ktoré sa predháňajú v dosahovaných úspechoch. Súhrn hodnotení z celého týždňa ukáže, či vyhrajú Monsters, Hahej, Predátori alebo Žabky.   

Text, foto: T. Búbelová
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok