18. 12. 2014
Desaťročie inkubátora očami jeho riaditeľa Valentína Magdolena

Malacký podnikateľský inkubátor má už desať rokov a funguje ako nezisková organizácia založená mestom. Čo to v praxi znamená?
Vlastníkom budovy podnikateľského inkubátora je mesto Malacky, pričom naša nezisková organizácia vykonáva jej správu. Výber právnej formy správcovskej organizácie nebol náhodný, ale  bol výsledkom hĺbkovej analýzy, ktorú uskutočnila technická asistencia projektu inkubátora. Hlavnými výhodami sú: neziskový charakter, právna nezávislosť, možnosť vlastniť vlastné fixné aktíva, vykonávať podnikateľské aktivity, možnosť aplikácie analytického účtovníctva, registrovať sa ako platiteľ DPH, na druhej strane žiadna možnosť prerozdeľovať zisk.

Táto inštitúcia začínala s politikou dočasnej podpory začínajúcich podnikateľov, ktorí mali ústretové nájomné a k dispozícii zdarma doplňujúce služby vo forme poradenstva. V záujme zabezpečenia ekonomickej udržateľnosti a samofinancovateľnosti organizácie je však od začiatku časť inkubátora vyhradená pre komerčné firmy. Zaujíma nás, aké boli začiatočné pomery medzi začínajúcimi a rozbehnutými firmami a či sa zachovali dodnes.
Už v samotnej architektúre budovy sa odčleňuje časť určená pre komerčné aktivity – obchody a služby. Okrem toho je prenajatá i určitá plocha administratívnej časti budovy komerčným aktivitám ako klientske centrá sociálnej a zdravotných poisťovní. Percento prenajatej časti komerčným aktivitám osciluje medzi 20 a 25 percentami. Dôležité je však dodať, že vždy zostávali voľné priestory pre potenciálnych začínajúcich podnikateľov.


Koľko ľudí inkubátor zamestnáva a aká je jeho obsadenosť? Koľko je v ňom teraz začínajúcich a koľko zabehnutých firiem?
Naša nezisková organizácia zamestnáva 8 pracovníkov, z toho sú 3 ŤZP na chránenom pracovisku. V budove inkubátora našlo svoje pracovisko od 150 do 200 zamestnancov. Inkubátor je obsadený na 85 % a nachádza sa v ňom 25 inkubovaných a 15 komerčných firiem.
 
Aký bol vývoj nájomného v predchádzajúcich 10 rokoch?
Od začiatku fungovania inkubátora sa výška nájomného päťkrát znižovala, pričom v súčasnosti dosahuje 4,149 € za štvorcový meter na mesiac pre inkubované firmy
 
Keď ste pred piatimi rokmi slávili päťročnicu, inkubátor sa pýšil tým, že ako jediný na Slovensku je samofinancovateľný a na svoju činnosť si zarobí bez akejkoľvek externej finančnej podpory. Vydržalo vám to doteraz?
Áno, nie sme závislí na nijakých iných externých ani doplnkových zdrojoch.
 
Máte pocit, že takáto inštitúcia je stále ešte potrebná a vyhľadávaná?
O jej potrebnosti svedčí množstvo klientov, ktorí „prešli jej bránami“, z ktorých absolútna väčšina funguje i mimo „ochranných krídel“ inkubátora, ako i celoštátna stratégia podpory malého a stredného podnikania, ktorá opäť ožíva.
 
Čo ovplyvnilo počas existencie inkubátora jeho fungovanie a naplnenosť?
Na fungovanie inkubátora veľmi významne vplývalo technické vybavenie a infraštruktúra v budove, ktoré, žiaľ, v počiatočnom období vykazovali veľmi nízky štandard. Po dobudovaní klimatizácie, štruktúrovanej kabeláže a napojenia budovy na optiku sa percento firiem podnikajúcich v IT sektore, teda v sektore s vysokou pridanou hodnotou, zvýšilo takmer na 50 %. Oproti tomu permanentná nová výstavba polyfunkčných objektov a nákupných centier sa negatívne podpísala na prenájme komerčných priestorov v inkubátore.
 
Čím sa môžete pochváliť na záver?
V súčasnosti finalizujeme s realizáciou cezhraničného projektu ERRAM SK-AT, ktorého strategickými partnermi sú i Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. Výsledkom tohto projektu je interaktívny model na analýzu územia, ktorý nájde svoje využitie v strategickom regionálnom plánovaní na úrovní samosprávnych krajov. Pre podnikateľov sme uskutočnili množstvo bezplatných školení s fundovanými lektormi, zúčastnili sme sa na veľtrhoch a pre pracovníkov so samospráv (Senica Skalica, Malacky) sme zrealizovali odborné exkurzie v oblastiach úspora energií, spracovanie odpadov, alternatívne zdroje získavania energií, moderné vzdelávanie, rozvoj IT sektoru.

Zhovárala sa: T. Búbelová, foto. –tabu/otano-

Ďalšie
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Doprava
17. 4. 2024
Do práce na bicykli 2024: už sa môžete registrovať

Malacky sa opäť zapojili do kampaneDo práce na bicykli, vďaka čomu sa už môžu registrovať…

Zobraziť celý článok