4. 7. 2017
Dedko, babka, mama, tato, poďme na to !

Pod touto výzvou sa na futbalovom štadióne v Zámockom parku  v Malackách konalo v sobotu 1.júla nevšedné podujatie: stretli sa tri generácie  na Rodinnej olympiáde, ktorú  zorganizovali seniori Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Malackách spolu s Klubom dôchodcov v Malackách pod heslom Šport spája generácie.
Už od skorého rána nadšenci z radov seniorov pripravovali na ploche  štadióna stanovištia pre súťaže starých rodičov spolu so svojimi  vnúčatami. Súťažných disciplín bolo deväť: kop do bránky, beh, prekážková dráha, nosenie tenisovej loptičky a pohára s vodou na rakete, hod na cieľ do kruhu, preťahovanie lanom, petangue, bowling, súťaž na bicykloch, kolobežkách či odrážadlách a lezenie. Na podujatie sa prihlásilo 28 rodín so 42 deťmi vo veku od jedného roka do 14 rokov. Malých a veľkých športovcov prišli povzbudiť celé rodiny a vytvorili skutočne vynikajúcu športovú atmosféru.
Naše spoločné stretnutie pri športe otvorili mažoretky ELLA Malacky, ktoré predviedli pôsobivú choreografiu pod vedením Daniely Bukovskej. Boli medzi  nimi majsterky Slovenska v kategórii deti.
Predsedníčka ZO JDS Malacky Daniela Bukovská privítala všetkých na nultom ročníku Rodinnej olympiády, zaželala im úspešný a príjemný deň a zároveň privítala hostí –  primátora Juraja Říhu, prednostu Okresného úradu Malacky Jozefa Mračnu, Jozefa Halcina z Ministerstva vnútra SR, predsedníčku Krajskej organizácie JDS Žofiu Lomnickú, predsedníčku Okresnej organizácie JDS Ruženu Mrázovú a Lukáša Slávika za OZ Úsmev pre Záhorie. Potom sa už ujal slova malacký športový komentátor  Anton Pašteka, ktorý prítomných oboznámil s organizačnými pokynmi a pozval deti a ostatných súťažiacich na  stanovištia. Malí so svojimi starkými sa s vervou pustili do športovania. Na ihrisku bola správna športová atmosféra a v hľadisku celé rodiny povzbudzovali a potleskom odmeňovali výkony. Slnko, dovtedy skryté za mrakmi, zrazu vykuklo, aby sa pozrelo na odhodlanie tých najmenších v súťaži na odrážadlách a pri lezení. Pri jednotlivých disciplínach asistovali seniori v zelených tričkách a každé dieťa dostalo do kartičky po absolvovaní pečiatku.
Obdivuhodné  výkony malých aj ich starých rodičov sme ocenili medailami a balíčkom sladkostí. Odmenou všetkým bol aj potlesk prítomných divákov. Mimoriadnu radosť mali deti z perníkových medailí, ktoré  mnohé z nich okamžite ochutnali. Po súťažných disciplínach čakali deti rôzne zábavné aktivity v priestoroch pred štadiónom. Chlapci sa zaujímali o hasičskú techniku a policajné autá, dievčatá si užili maľovanie na tvár, malí maliari využili priestor stanu, kde kresbou vyjadrili zážitky zo súťaže. Pre všetkých účastníkov bolo pripravené občerstvenie.
Na záver ďakujeme tým, ktorí mali podiel na príprave a realizácii mimoriadne vydareného podujatia. V prvom rade sú to obetaví seniori zo ZO JDS a KD Malacky, ktorí túto akciu pripravili a zrealizovali, vďaka patrí pánovi  Rusňákovi  a pánovi Šmídovi, ktorí nám umožnili vstup na futbalový štadión  a podali nám pomocnú ruku pri realizácii súťaží. Oceniť treba veľmi pútavé a pohotové konferovanie Antona Pašteku, ktorý sa zhostil svojej úlohy na výbornú. Pani  Jurkovičová mala veľkú trpezlivosť pri množstve  detí, ktoré dlho čakali, až im namaľuje na tvár obrázok podľa ich želania. Tento deň mal byť taký ako každý iný, a predsa bol výnimočný. Bavili sa deti, bavili sa dospelí a to je zárukou, že takéto akcie majú svoj význam. Nám seniorom dáva pocit, že nie sme zbytoční. Všetci sme mali plné ruky práce, ale stálo to za to. Nultý ročník Rodinnej olympiády sa vydaril a pred nami je výzva na organizovanie  1.ročníka Rodinnej olympiády na budúci rok.

Text: D. Bukovská, predsedníčka ZO JDS Malacky, foto: JDS

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok