22. 4. 2013
Deň Zeme v znamení čistenia
Dnes (22. 4.) si pripomíname Deň Zeme. Treba povedať, že deti ho vnímajú viac ako ich rodičia najmä vďaka školám, ktoré navštevujú. Zatiaľ čo mnohé rodiny ešte stále neseparujú odpad, dospelí plytvajú pitnou vodou, pred očami svojich potomkov hádžu na zem ohorky z cigariet a nechávajú po sebe neporiadok v prírode, deti si čoraz viac osvojujú správne návyky prostredníctvom envirovzdelávania.

Myšlienka chrániť prírodu, jej zdroje a starať sa o čistotu svojho okolitého prostredia sa dnes naplnila aj u škôlkarov, ktorí priložili ruku k dielu, dostali gumené rukavice a zbierali neporiadok v okolí Materskej školy na Kollárovej ulici a v Zámockom parku. Nazbierali niekoľko plastových vriec, hoci podľa pedagogického personálu je park čistejší ako vlani. Žiadalo by sa však trávniky vyhrabať a pozametať hojne porozsýpané kamienky na hlavnej trase.

Aj žiaci a učitelia ZŠ Záhorácka oslávili Deň Zeme prácou a počas dopoludnia upravovali areál školy a plochy vedľa športovísk. Orezávali stromy, vyhrabali trávniky a pozbierali prípadné odpadky.  

Text: T. Búbelová; Foto: T. Búbelová/S. Osuský

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok