27. 3. 2017
Deň vody v Spojenej škole

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) sme pripravili pre naše deti pestré zážitkové a tvorivé environmentálne aktivity. Jednoducho – projektové vyučovanie v rytme kreativity, vedy a výskumu.
Skúmať vodu a život v nej sa vybrali už naši najmladší žiaci. Prváci a druháci putovali k Maline, aby pozorovali vodný hmyz a rastliny. Tretiaci strávili deň s Martinom Mrázom – ekoaktivistom. V lokalite Rakáreň pozorovali vodné vtáctvo, skúmali kolobeh vody a taktiež pomohli pri čistení okolia.
Pre štvrtákov si pripravili program o vode lektori z Inštitútu aplikovanej ekológie – Daphne. Piataci putovali k Marheckým rybníkom, kde už na nich čakali lektori z Daphne s ďalekohľadmi na pozorovanie vodného vtáctva a sieťkami na lovenie vodného hmyzu. Žiaci sa zahrali na bádateľov a zisťovali v Marheckom rybníku tvrdosť vody, faktor kyslosti ph, prítomnosť dusičnanov, dusitanov a fosforečnanov vo vode. Ostatní žiaci ZŠ súťažili na šiestich stanovištiach, ktoré si pripravili učitelia fyziky, geografie, biológie, chémie, informatiky a výtvarnej výchovy. Školáci sa naučili vyrábať vodné mlyny, bublifuky, mikroskopovali nálevníky, filtrovali vodu, maľovali do vody a vyskúšali si mnoho ďalších zaujímavých aktivít s vodou a o vode.
Najväčší úspech u žiakov mala súťažná disciplína „Potápači“.  Do modra odetý deň bol súčasťou nášho celoročného humanitno-ekologického programu s názvom “Červenáčik”.

Spojená škola sv. F. Assiského

Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok