9. 1. 2015
Deň otvorených dverí v ZŠ Dr. J. Dérera
Základná škola Dr. J. Dérera sprevádza Malačanov i deti z blízkeho okolia na ceste za poznávaním už viac ako osem desaťročí. Jej vízia stojí na kvalitnom vzdelávaní v prosperujúcej škole. Dôležitým je rozvoj každého žiaka. V Školskom vzdelávacom programe ZŠ Dr. J. Dérera sa kladie dôraz na prehlbovanie čitateľskej gramotnosti, na rozvíjanie matematickej a prírodovednej gramotnosti, na podporu kvalitného vzdelávania cudzích jazykov, na posilňovanie regionálnej výchovy.

Nástrojom na naplnenie uvedeného cieľa je stále sa skvalitňujúce materiálno-technické vybavenie školy, delenie vyučovacích hodín slovenského jazyka a literatúry, matematiky, biológie, geografie, chémie, fyziky na II. stupni, zapájanie žiakov do predmetových olympiád, rôznych súťaží aj rozvíjanie zážitkového vyučovania. Deti sa tešia na jesennú slávnosť Strašidelná Dérerka, Vianoce na Dérerke či karneval vo februári. Spomienky na jedinečné chvíle si uchovávajú z pobytov v škole v prírode.

Športovú zdatnosť si druháci i tretiaci upevňujú účasťou na plaveckom výcviku, žiaci 7. a 8. ročníka majú možnosť zúčastniť sa na lyžiarskom výcvikovom kurze. Výchovno-vzdelávací proces sa vhodne dopĺňa organizovaním tematických exkurzií, návštevou múzeí, výstav, zoologických záhrad,  divadelných predstavení, diskusií, prednášok, výchovných koncertov, exkurzno-poznávacích zájazdov.

Žiaci i pedagógovia ZŠ Dr. J. Dérera Vás srdečne pozývajú na deň otvorených dverí dňa 14. januára 2015. So záujemcami o zoznámenie sa so ZŠ Dr. J. Dérera sa stretnú vo vestibule hlavnej budovy o 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.30, 15.30, 16.30 h a spoločne sa vyberú na prehliadku školy.

-ts-
Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok