20. 10. 2011
Deň otvorených dverí v Dome Svitania

V stredu 19. 10. obec Jakubov zažila nebývalý ruch, aký sa opakuje pravidelne na jeseň, keď tamojší Dom svitania organizuje svoj Deň otvorených dverí. Vyzdobená fasáda a vstupná časť do zariadenia s jednou z najväčších chránených dielní v širokom okolí vítala nepretržité návaly skupín hostí od rána až do popoludňajších hostí.

Stáli návštevníci, vzácni hostia aj zo zahraničia, sponzori a priaznivci si trpezlivo a zväčša s láskavých chápavým úsmevom vypočuli klientov, ktorí sa zhostili úloh hostiteľov a sami ľudí vítali a sprevádzali po zariadení. Nám sa ušli Zdenka a Henrich, ktorí starostlivo dbali o to, aby každý všetko videl, prenikol do spôsobu fungovania ich chránených dielní. Poukázali aj na problémy, ktoré im pripravila kríza:

„Chodí nám menej paliet, máme málo roboty a potom aj menej peňazí,“ hovorí Henrich v montážnej dielni, kde pracuje aj 47-ročný Dušan, ktorý pracuje v Dome Svitania najdlhšie. Raz sa pokúsil zamestnať aj na voľnom trhu práce, ale v zamestnaní sa udržal len krátko. „Potom som sa vrátil. Tu sme dobrý kolektív, máme aj milú pani riaditeľku,“ povedal s úsmevom a objal S. Novákovú, ktorá zariadeniu šéfuje. Zdenka sa nezabudla pochváliť, že na nedávnych Radničkiných si Dom svitania vyslúžil ocenenie TOP chránená dielňa najmä za to, že darčekové predmety na predaj vyrába z veľkej časti z použitých materiálov. Deň otvorených dverí bol tradične pohostinný, stopercentne pripravený, reprezentatívny, no hlavne príjemný. Všetci organizátori si zaslúžia obdiv a úctu za obrovskú pomoc, ktorú poskytujú slabšej časti nášho ľudského spoločenstva.

Text, foto: Tatiana Búbelová    

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok