9. 12. 2013
Dane, poplatky, dotácie, príspevky

12. decembra sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. V programe dominujú financie. Začne sa o 9.00 h a pozrieť si ho môžete aj online aj tu na webovej stránke.

Aké budú dane a poplatky?
Poslanci budú prerokúvať návrh miestnych daní a miestnych poplatkov na budúci rok. Vyjadriť ste sa k nim mohli aj vy. Mestský úrad zorganizoval 12. 11. stretnutie s občanmi, podnikateľmi a neziskovými organizáciami na tému daní a poplatkov. Na stretnutí odzneli dve pripomienky. Jedna žiadala zachovanie alebo zníženie dane za stavebné pozemky, druhá zvýšenie dane za byty a stavby na bývanie. Ako teda vyzerá konečný návrh miestnych daní a poplatkov a ako sa k nemu postavia poslanci? Sledujte zasadnutie alebo čítajte budúci Malacký hlas.

Aké budú dotácie na žiakov?
Nielen miestne dane a poplatky, ale aj výška dotácie na žiaka pre základnú umeleckú školu, materskú školu a školské zariadenia je na programe rokovania MsZ. Poslanci budú rokovať tiež o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach. Okrem financií sa škôl týka aj ďalší bod programu, a to zaradenie nových ulíc (I. Dérera, P. Hallona, P. Straku) do niektorého zo školských obvodov. Deti z týchto ulíc by mali patriť do školského obvodu číslo 2, čo je ZŠ Záhorácka.

Aký bude rozpočet mesta?
Ako je naplánovaný rozpočet mesta na budúci rok, ale aj na ďalšie roky 2015 a 2016? Aké stanovisko k nemu zaujala hlavná kontrolórka mesta? A ako to po finančnej stránke vyzerá s príspevkovými organizáciami mesta? Aj to sa dozviete na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Čo je nové okolo parkovania?
O plánoch na „upratanie“  a lepšiu organizáciu parkovania v meste hovoríme už od leta. Teraz budú poslanci rokovať o rozhodujúcich kritériách mestskej parkovacej politiky. Navrhované rozhodujúce kritériá sú: definovanie rezidenta alebo rezidentského vozidla, spôsob označenia rezidentského parkovania, spôsob výberu parkovného od návštevníkov a cena parkovného pre rezidenta a pre návštevníka. 

Kompletný program rokovania MsZ 

– mija –

Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok