20. 11. 2007
Dane po novom

Na svojom ostatnom zasadnutí schválili poslanci MsZ zvýšenie sadzieb miestnych daní. Dane sa budú v Malackách zvyšovať po prvý raz po ôsmich rokoch. Očakávaný príjem do mestského rozpočtu po zvýšení je viac ako 30 miliónov Sk.

K najdôležitejším zmenám patrí zjednotenie daňových pásiem pre stavby na bývanie a pre stavby na podnikanie. Od nového roku bude pre celé územie mesta určujúca jednotná sadzba dane vo výške 4 Sk/m2 ročne. Hendikep, ktorí majú obyvatelia neodkanalizovanej časti mesta, bude mesto vykrývať zvýšením príspevku na likvidáciu obsahu žúmp z doterajších 30% na 50% preukázaných nákladov. Na tento účel vyčlení samospráva v rozpočte 2 milióny Sk.

Ďalšou zmenou v daňovom systéme bude zjednotenie sadzby dane pre priemyselné stavby, stavby na podnikanie a nebytové priestory v obytných domoch na jednotnú úroveň 90 Sk/m2 ročne. Zvýšenie sadzby za zastavané plochy a nádvoria a ostatné pozemky na 7 Sk/m2 ročne sa bude týkať podnikateľských subjektov. Zvýšený príjem z daní do mestského rozpočtu bude určený na rekonštrukciu Továrenskej ulice, podporu športu a neziskových organizácií, rekultiváciu zelene a rekonštrukciu parkovísk.

 

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok