20. 11. 2007
Dane po novom

Na svojom ostatnom zasadnutí schválili poslanci MsZ zvýšenie sadzieb miestnych daní. Dane sa budú v Malackách zvyšovať po prvý raz po ôsmich rokoch. Očakávaný príjem do mestského rozpočtu po zvýšení je viac ako 30 miliónov Sk.

K najdôležitejším zmenám patrí zjednotenie daňových pásiem pre stavby na bývanie a pre stavby na podnikanie. Od nového roku bude pre celé územie mesta určujúca jednotná sadzba dane vo výške 4 Sk/m2 ročne. Hendikep, ktorí majú obyvatelia neodkanalizovanej časti mesta, bude mesto vykrývať zvýšením príspevku na likvidáciu obsahu žúmp z doterajších 30% na 50% preukázaných nákladov. Na tento účel vyčlení samospráva v rozpočte 2 milióny Sk.

Ďalšou zmenou v daňovom systéme bude zjednotenie sadzby dane pre priemyselné stavby, stavby na podnikanie a nebytové priestory v obytných domoch na jednotnú úroveň 90 Sk/m2 ročne. Zvýšenie sadzby za zastavané plochy a nádvoria a ostatné pozemky na 7 Sk/m2 ročne sa bude týkať podnikateľských subjektov. Zvýšený príjem z daní do mestského rozpočtu bude určený na rekonštrukciu Továrenskej ulice, podporu športu a neziskových organizácií, rekultiváciu zelene a rekonštrukciu parkovísk.

 

Ďalšie
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Fantastický úspech ZŠ Štúrova

Na školských športových majstrovstvách Slovenska v Šamoríne vystúpili dievčatá vo vybíjanej aj…

Zobraziť celý článok