24. 3. 2014
Ďalšie úspešné projekty

Mesto Malacky má na konte ďalšie úspešné projekty. Získali sme takmer dva milióny eur na skrášlenie sídliska Juh.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo mestu Malacky štyri žiadosti o nenávratné finančné príspevky (ďalej len NFP) v celkovej hodnote 1 927 896 eur. Spolufinancovanie mesta je päť percent. Všetky štyri projekty sa týkajú sídliska Juh a realizovať sa budú už toto leto. V pláne je okrem iného oprava chodníkov, obnova zelene, lavičiek, rozšírenie detského ihriska, oprava verejného osvetlenia, rekonštrukcia parkovacích plôch, ale aj rekonštrukcia materskej školy.

Projekty sú súčasťou Operačného programu Bratislavský kraj, opatrenie Regenerácia sídiel. Cieľom je zvýšiť kvalitu života v sídlach kraja. Malacky sa o finančný príspevok uchádzali už v roku 2012. Ministerstvo však potom výzvu na predkladanie týchto projektov zrušilo, aby ju prepracovalo a zverejnilo znova. Hlavnou zmenou bolo, že z jedného projektu sa stali štyri samostatné.

Prvým je Socioekonomická analýza mesta Malacky. Na tú sme získali NFP 5 700 eur. Analýza už bola zrealizovaná a práve jej výsledky ukázali, že pre projekt je v Malackách najvhodnejšie sídlisko Juh. Vyšlo totiž ako najohrozenejšia mestská oblasť.

Rekonštrukcia škôlky

Druhým projektom je Rekonštrukcia Materskej školy na Štúrovej ulici. Objekt školy plní svoj účel približne od roku 1978 a tomu zodpovedá aj jeho stav. Medzi najväčšie problémy patria najmä ojedinelé statické poruchy, netesnosť a čiastočná nefunkčnosť pôvodných hliníkových okenných výplní a nadmerná spotreba tepla na vykurovanie z dôvodu zastaraného spôsobu zateplenia objektu.

Vďaka projektu bude škôlka zrekonštruovaná. Po eliminácii statických porúch sa budova zateplí od stien až po strechu. Strecha bude opravená, okná vymenené a vykurovanie vyregulované. Budova dostane nadstavbu, kde vznikne viacúčelová spoločenská sála. Deti sa tam môžu tešiť napríklad na karnevaly a triedu s ekologickým programom.

Opravená bude aj strieška nad chodníkmi spájajúcimi jednotlivé budovy a tiež samotné chodníky. Samozrejmosťou je i obnova nespevnených plôch a herných prvkov. Na tento projekt sme získali 812 122,93 eur.

Revitalizácia verejných priestranstiev

Tretí projekt má názov Revitalizácia verejného priestranstva Malacky (Juh) – lokalita pri Maline. Výška NFP tu je 355 522,75 eur. Ide o verejné priestranstvo pri prvom vstupe od centra mesta pri potoku Malina, ktoré nadväzuje na už zrekonštruované časti tejto oblasti. Spevnené plochy sú tu vo veľmi zlom stave, lepšie na tom nie je ani zeleň či detské ihrisko. Celkovo je priestranstvo morálne zastarané.

Projekt tam vytvorí oddychovú zónu s kvalitnou zeleňou a atraktívnym mobiliárom. Pribudnú lavičky a odpadkové koše, fit prvky, nová zeleň a bezbariérové vstupy. Verejné osvetlenie bude zrekonštruované a detské ihrisko rozšírené a doplnené o nové herné prvky.

Štvrtý projekt má názov Zóna Juh – Malacky – Obnova verejných priestorov a získali sme naň 754 550,44 eur. V tomto prípade ide o verejný priestor pri potravinách Coop Jednota a rovnako ako pri predošlom priestranstve aj tu je všetko v nevyhovujúcom  a opotrebovanom stave. Projekt predpokladá obnovu dlažby a chodníkov, vytvorenie bezbariérových prístupov, výmenu verejného osvetlenia a doplnenie zelene. Nevyhnutná je i rekonštrukcia parkovacích plôch.

– text: M. Janotová, foto: S. Osuský –

Podrobnejšie informácie o projekte a jednotlivých prácach (.pdf – 4,42 MB)

opbk

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok