20. 3. 2014
Ďalšie svojvoľné odstránenie zelene

Rozhorčený občan Malaciek poslal do redakcie mestských médií fotografie poukazujúce podľa jeho slov na vandalizmus. Pred jednou z bytoviek na sídlisku Juh na Ulici Ľ. Fullu niekto doslova zlikvidoval dva kríky zlatého dažďa a jeden orgován.

Kríky by práve o pár dní kvitli a obyvateľom bytovky by tak spríjemnili jarné obdobie, podobne ako to bolo po minulé roky. Malačan žiada spoluobčanov o pomoc: ,,Ak páchateľa niekto videl, nech to ohlási redakcii alebo mestskej polícii.“

Redakcia mestských médií v minulosti už riešila podobný prípad pred jednou z bytoviek v centre mesta. Vtedy sa nám podarilo zistiť, že za orezanie kríkov bola zodpovedná jedna z obyvateliek bytového domu. Občania si často neuvedomujú, že porasty pred ich obydlím im nepatria, a teda s nimi nemôžu narábať, ako si zaumienia. Plochy pri bytových domoch sú väčšinou v správe mesta. Tak je to i v tomto prípade. Ide teda o verejnú zeleň, ktorú pred svojvoľným poškodzovaním chráni platné VZN č. 4/2013.

Pokiaľ existujú porasty, ktoré obyvateľom znepríjemňujú bývanie, prípadne majú iný dôvod, prečo by ho chceli odstrániť, je nutné kontaktovať správu zelene mesta Malacky – oddelenie územného rozvoja a životného prostredia v MsÚ. Po dohode s ostatným obyvateľmi v danej oblasti vykonajú pracovníci mesta potrebné zmeny.

Porušenie spomínaného VZN č.4/2013, teda aj poškodenie, zničenie či krádež prvku zelene, je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Za priestupok možno uložiť pokarhanie či pokutu.

Text: N. Slobodová, foto: obyvateľ spomínanej lokality

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok